Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
14

Кариера в НПО

Фасилитатор-дейности с деца бежанци – София

Дата на публикуване:
06 декември 2018
Валидна до:
31 януари 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Описание и изисквания:

Повече от 7 години Каритас София работи с деца и младежи бежанци живеещи в гр. София и гр. Харманли, чрез проекти като: Проект Бежанци, проект Игарем и Учим, информационен център Св. Анна, Мисия Бъдеще, менторската програма и дейностите в център за задържане в Бусманци. Децата бежанци са изправени пред значителни трудности в достъпа до образование и/или интегриране в България. Много от децата и младежите, които живеят в центровете, не са заети с каквито и да било дейности поради липсата на интеграционна програма. 

С подкрепата на УНИЦЕФ България, създадохме подходящи пространства за деца и младежи бежанци, както и за жени и майки с малки деца на територията на центровете за търсещи закрила в гр. София и гр. Харманли. Преводачи и фасилитатори извършват образователни и развлекателни дейности подходящи за тези целеви групи. В момента Каритас София търси да назначи подходящ кандидат за работа с деца бежанци в един от интеграционните центрове.

Задачи:

 • Длъжността е пряко подчинена на Ръководител екип и Координатора на проект „Играем и Учим" гр. София, които възлагат основните задачи, а заемащият длъжността сам планира и организира своята ежедневна работа, спазвайки съответната нормативна уредба.
 • Подпомага дейността на Ръководителя на екипа на проект „Играем и Учим" с планиране, закупуване и доставяне на необходимите материали за дейностите в РПЦ, съобразно бюджета.
 • Подпомага дейността на Ръководителя на екипа на проект „Играем и Учим" с планиране, организиране и провеждане на дейности с бенефициенти на територията на РПЦ и извън територията на центъра.
 • Предоставя помощ на прекия си ръководител с изготвянето на месечни статистики и отчети за проведените активности от сътрудниците социални дейности.
 • Работи пряко с доброволци на Каритас София като подсигурява успешното реализиране на дейностите на доброволците. Води присъствен списък на доброволците и поддържа контакт с координаторите на проекта.
 • Съдейства при информиране и включване на представители от целевите групи в дейностите.
 • Оказва практическа подкрепа на търсещи и получили международна закрила в процеса на адаптация, интеграция и реализация на права и задължения.
 • Оценка на настоящата ситуация и нуждите на настанените в центровете.
 • Работи съвместно с екипите на Каритас София за гарантиране на това, че лицата със специфични нужди са идентифицирани и насочени за получаване на подкрепа.
 • Разработва и осъществява разнообразни развлекателни и образователни дейности, подходящи за целевата група съобразно възраст, пол и произход.
 • Гарантира, че бенефициентите имат достъп до обособените за занимания пространства от 9 до 17 ч. от понеделник до петък, насърчава използването на тези пространства и участието в образователни и развлекателни дейности.
 • Осъществява постоянен контакт с целевата група за мотивиране и насърчаване на включването им в предлаганите дейности.
 • Поддържа и супервизира поддръжката на обособените за целевата група пространства. Организира поправки и замяна на материалите, когато това е необходимо.
 • Участва в екипни срещи с колегите си и с прекия си ръководител, Координатор проект „Играем и Учим", за обсъждане на трудности и добри резултати. Участва в планувани обучения на проект „Играем и Учим" и Каритас София.
 • Предоставя помощ при идентифицирането на уязвими лица от целевата група и насочването им за включване в социални и психологични услуги.
 • Спазва стриктно работното време и при нужда от промяна информира прекия си ръководител незабавно.
 • Третира всяка информация относно проекта като конфиденциална. При установяване на нарушения, незабавно информира прекия си ръководител.
 • Изразява готовност за работа в динамична обстановка и проявява гъвкавост при нужда.
 • Приема и уважава чуждите култури и езиковото многообразие.

Изисквания:

 • Опит в работата с деца и родители – образование, свързано с преподаване, педагогика или социална работа е предимство.
 • Отлично владеене на български език; владеене на английски език, арабски и кюрдски е предимство.
 • Опит в работата с доброволци
 • Умения за работа в екип
 • Отзивчивост, комуникативност и сериозно отношение към работата
 • Устойчивост, гъвкавост и умения за работа в бързо променяща се среда
 • Отвореност към различни култури
 • Основни компютърни умения и такива за водене на статистика и доклади

    Документи за кандидатстване:

   1. Мотивационно писмо

   2. Професионална автобиография

    Моля, кандидатите да изпращат документите на:

    martina.raytchinova@caritas-sofia.org

 

Търсене