Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
26

Кариера в НПО

Експерт „Комуникации“

 изтекла  

Дата на публикуване:
13 март 2017
Валидна до:
13 април 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете". Вече 24 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора. 

Експерт „Комуникации"

Роля и отговорности:

- Създава и прилага ефективни комуникационни стратегии, насочени към разнообразни аудитории – медии и широка общественост, институции и бизнес сектор, други неправителствени организации, вътрешни комуникации.
- Участва в планирането и реализирането на публични събития и кампании.
- Развива онлайн комуникационните канали на фондацията. 
- Изготвя мониторинг и анализ на медийната, политическата и обществената среда.
- Съдейства за изработването и разпространението на информационни и промотиращи материали на фондацията (видео продукти, печатни материали).

Изисквания:

- Образование в сферата на масовите комуникации: Връзки с обществеността, Журналистика
- Поне 2 години опит на подобна позиция.
- Опит в работата с Wordpress
- Работа с различни социални мрежи (facebook, LinkedIn, twitter и др.)
- Отлична езикова грамотност и способност за изписване на въздействащи текстове на български и на английски език (content writing).
- Публикации и материали в сферата на социалната проблематика, ще ползват с предимство;
- Висока компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).
- Шофьорската книжка ще се считат за предимство.

Личностни качества:


- Отлични комуникационни умения
- Проактивна и адаптивна личност
- Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства в риск
- Способност за бързо взимане на ефективни решения
- Желание за учене и развиване на нови умения, включително в областта на иновативните технологии и комуникационни тактики

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни автобиография с приложена актуална снимка и мотивационно писмо.
Фондация за Нашите деца притежава Удостоверение за Администратор на лични данни. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на подборът.
 

Търсене