Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18

Кариера в НПО

Специалист ТРЗ

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
08 януари 2018
Валидна до:
08 февруари 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Специалист ТРЗ

Фондация „За Нашите Деца" е една от водещите български неправителствени организации. Повече от 25 години, фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. В годините имаме високи постижения в социалната сфера в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, приемна грижа, резидентна грижа за деца, ранна детска интервенция, осиновяване, терапевтични и социализиращи дейности с деца и други. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

Търсим отговорни и амбициозни професионалисти, които да станат част от екипа ни на позицията: Специалист ТРЗ.

Роля и отговорности за длъжността:

1. Поддържа трудовите досиета на служителите;
2. Изготвя и администрира всички документи при назначаване, прекратяване, допълнителни споразумения съгласно действащото законодателство;
3. Поддържа изискуемите от трудово-правното законодателство регистри;
4. Коректно въвежда данните за персонала в ТРЗ софтуер и обработва месечните трудови и извън трудовите възнаграждения и свързаните с тях осигуровки и данъци;
5. Изготвя  и поддържа в актуалност длъжностни и поименни щатни разписания;
6. Подготвя  в срок всички необходими справки и декларации към НОИ, НАП и други институции;
7. Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и своевременно ги прилага.
8. Други задачи свързани с ТРЗ дейността на организацията съгласно Вътрешни правила за формиране на заплатата, възложени от Мениджър ТРЗ и администрация.

Изисквания:

 • Образование - Висше образование – „Икономика на Човешките ресурси", „Счетоводство", „Човешки ресурси и администрация"
 • Опит на сходна позиция минимум 2 години;
 • Опит в администрирането на трудови и извън трудови договори;
 • Опитът в начисляването на заплати по трудов договор и хонорари.
 • Опит в ползването на специализиран софтуер за ТРЗ обслужване; 
 • Отлична компютърна грамотност - Word, Excel;

Умения: 

 • Отлични комуникативни умения – устно и писмен
 • Умения за работа в екип
  Умения за управление на времето и справяне със задачите в срок

Лични качества:

 • Проактивност 
 • Гъвкавост 
 • Лоялност 
 • Нагласа за учене и развитие 

Организацията предлага:

 • 4 часов работен ден
 • Гъвкаво работно време
 • Обогатяване на познанията ви, съобразно вашите интереси и потенциал;
 • Въвеждащо вътрешно обучение съгласно предварително съгласувана програма;
 • Социални придобивки;
 • Трудов договор;
 • Силен и сплотен екип, на който да разчитате.
 • Принос към една благородна кауза
 • Много добри условия на труд
В случай, че позицията представлява интерес за вас, моля да кандидатствате, като изпратите CV на имейл hr@detebg.org. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Търсене