Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Кариера в НПО

Психолог

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
20 март 2017
Валидна до:
20 април 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Психолог
Фондация „За Нашите Деца" изпълнява проект „Грижа в ранната детска възраст", с финансиране от Фондация „ОУК", който си поставя за цел подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран социално-здравен подход към грижата за тях. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен в здравни заведения и заведения за социални услуги, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас. 

В рамките на проекта Фондацията планира пилотирането на иновативни практики и форми на подкрепа в условията на предоставяне на социални и здравни услуги за деца и семейства. Ще бъде сформиран мобилен мултидисциплинарен екип от специалисти, които да подкрепят подобряването на грижата за деца в ранна възраст и работата с техните семейства в различните обекти, в които се изпълнява теренната работа. Във връзка с реализацията на проекта търсим професионалист за мобилна работа в Отделение по неонатология на УМБАЛ - Пловдив, на позицията:

Психолог 

Основни задължения:
• Извършва консултации и насочвания към други специалисти на родителите на децата пациенти на отделенията
• Взаимодейства и подкрепя здравните специалисти на отделенията при нужда от консултации 
• Организира групи за родители и групи за специалисти с цел развитие на практиката
• Инициира дейности в подкрепа на програмата за работа по проекта и съдейства за цялостното и изпълнение
• Включва се в апробирането и интегрирането на нови подходи в работата на отделенията спрямо децата и семействата
• Промотира семейно-ориентираната грижа в болничната среда
• Извършва кризисна интервенция при необходимост 
• Води документация и други отчетни формуляри 
• Работи в мултидисциплинарен екип
• Участва в екипни срещи

Изисквания:
• Висше образование специалност "Психология", „Клинична психология", "Семейно консултиране" или "Комуникативни нарушения";
• Опит в работата с деца и семейства;
• Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца и предучилищното образование;
• Да умее да работи самостоятелно и в екип;
• Комуникативност, инициативност и отговорност;
• Гъвкавост при вземане на решения;
• Способност за работа в динамична среда;
• Висока мобилност и мотивация за работа на различни обекти;
• Способност да анализира информация, да синтезира и представя резултати;
• Мотивация за прилагане на иновативни подходи 
• Опит в изпълнението на проекти в социалната сфера е предимство.

Организацията предлага :
• Срочен договор 
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Много добри условия на труд

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни автобиография с приложена актуална снимка по стандартния начин.
Фондация "За нашите деца" притежава Удостоверение за Администратор на лични данни. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на подбора.


 

Търсене