Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12

Кариера в НПО

Социален работник, Пловдив

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
05 септември 2019
Валидна до:
15 октомври 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

За Центъра за обществена подкрепа "За деца и родители" в гр. Пловдив търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от нашия екип по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца" по ОПРЧР на позицията:

„Социален работник"

Роля и отговорности:
 • Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейств клиенти на центъра по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца" по ОПРЧР
 • Идентифицира деца, нуждаещи се от подпомагащи комплексни услуги, по местата на териториалния обхват на проекта, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и подпомаганите семействата
 • Оценява нуждите на децата и техните семейства.
 • Информира, консултира и мотивира родителите за ползване на комплексни услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда
 • Извършва активна мобилна дейност в гр. Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги на бенефициентите по програмата
 • Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги
 • Работи активно с общността, изготвя оценка за семейството и насочва родителите и децата към подкрепящи интегрирани услуги за развитие и социално включване
 • Изготвя план за подкрепа от специалисти, предоставящи услуги по проекта или други услуги в общността и съблюдава за неговото коректно и съвестно изпълнение
 • Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа
 • Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии
 • Участва в активно изграждане на координационен механизъм за създаване на партньорства между държавни структури и социални услуги, в териториалният обхват на проекта
Професионални компетенции:
 • Висше образование – „Психология", „Социални дейности", „Социална педагогика", „Педагогика"
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
 • Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
 • Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето
 • Активно шофиране ще се счита за предимство
Личностни качества и умения:
 • Умения за ефективна устна и писмена комуникация
 • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
 • Умения за работа в екип
 • Проактивност
Организацията предлага:
 • Трудов договор с Фондация "За нашите деца" за рамките на проекта
 • Пакет възнаграждение и социални придобивки
 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
 • Отлични условия на труд
 • Работа в отдаден и динамичен екип
 • Принос към една благородна кауза
 • Интересна и предизвикателна работа
 • Професионални обучения и трейнинги

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества...

Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…

Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…

Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография на имейл hr@detebg.org.

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговорите на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашият екип на тел. 0889 508 587 или на имейл s.ivanov@detebg.org

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


 

 

Търсене