Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21

Кариера в НПО

Социален работник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
08 януари 2018
Валидна до:
08 февруари 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" е една от водещите български неправителствени организации. Повече от 23 години, фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

За Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители" в гр. Пловдив търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Роля и цел на длъжността:
Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства клиенти на центъра.

Описание на работните задачи:
• Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.
• Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда.
• Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги
• Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра
• Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии

Изисквания:
• Висше образование – психология, социални дейности, социална педагогика, педагогика
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
• Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето
• Активно шофиране ще се счита за предимство 

Необходими качества и умения:
• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за работа в екип 
• Проактивност

Организацията предлага:
• Интересна и предизвикателна работа
• Професионални обучения и тренинги
• Коректни Трудови отношения

Документи за кандидатстване: 
• Автобиография

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати сключват трудов договор със Фондация За Нашите Деца. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на настоящия подбор.


 

Търсене