Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Кариера в НПО

Търсят се приемни семейства за американски ученици за учебната 2017/2018 г

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
11 май 2017
Валидна до:
11 юни 2017
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1142
Адрес:
ул. проф Никола Михайлов 9, ет 3
Телефон:
087 733 3013
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Тип:
Доброволци
Пълно описание:
Американски съвет за международно образование - България търси приемни семейства за ученици от САЩ, които ще прекарат учебната 2017/2018 г в България, като участници в програма за културен обмен. Приемните семейства трябва да живеят на територията на град София.
  
За втора година България посреща гимназисти от Съединените щати в рамките на програма YES abroad на Държавния департамент. Програмата е насочена към културен и образователен обмен с цел сближаване на държавите. Участващите американски ученици ще прекарат следващата учебна година извън родината си, живеейки в приемно семейство и посещавайки българско училище.

Как да станете приемно семейство и какво се очаква от вас? 

Грижата на приемното семейство е дългосрочен ангажимент в период от 10 месеца (септември 2017 – юни 2018). От приемните майка и/или баща е очаква да предоставят подходящи условия за живот, включващи настаняване в самостоятелна или споделена с друго дете в семейството стая, както и храна, както и да оказват подкрепа на ученика в различни ситуации. Присъствието на чуждестранния ученик в дома не би трябвало да променя ежедневния ред на дейности, напротив той/тя следва да се третира не като гост, а като част от семейството. По този начин се насърчава ученето за българската култура и бит през ежедневни и на прът поглед обикновени занимания.

Участниците в програмата преминават през интензивен курс по български език още в първите седмици на престоя си в страната ни. Все пак за по-успешна комуникация е добре поне един от членовете да приемното семейство да има основни познания по английски език.
Възрастта на участниците е между 16 и 18 години, а престоят им се координира и администрира от Американски съвет за международно образование –клон България. Приемното семейство подписва договор и е в тясна комуникация с организацията през цялото време на престоя на ученика. Американски съвет от своя страна осигурява необходимата морална и материална подкрепа на семейството в случай на нужда.

Животът в приемно семейство е от ключово значение за успеха на програмата. От семейството се очаква да осигури на ученика необходимата подкрепа както при социализацията в новата среда и разбирането на българската култура, така и в ежедневието и в учебните дейности.  Приемането на международен ученик в дома крие много възможности и за самото приемно семейство. По този начин неговите членове ще могат от първа ръка да се запознаят с чуждата култура, преодолявайки стереотипите и „грешките в превода". Опитът доказва, че подобно съжителство е много ценно за децата в семейството, като разширява хоризонтите и границите им на толерантност, а в по-практично отношение подобрява владеенето на английски език. Не на последно място подобни взаимоотношения между ученика и приемащото го семейство обикновено остават топли за цял живот. 

За повече информация и включване свържете се с Американски съвет за международно образование – клон България по имейл sofia@americancouncilssee.org  или телефон 0877333013.
 

Търсене