Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
20

Кариера в НПО

Административен асистент

 изтекла  

Дата на публикуване:
12 май 2017
Валидна до:
22 май 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация „За Нашите Деца" е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете". Вече 25 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.

За да обезпечи развитието на административните процедури и политики във Фондацията планираме да назначим доказан професионалист, който се отличава с делови качества, позитивизъм и мотивация на позицията:

Административен асистент

Отговорности на позицията са:
- Отговаря за организирането на административните дейности в Централен офис;
- Входящи/Изходящи повиквания и електронна поща;
- Поръчва канцеларски материали по заявка на всички отдели;
- Поддържа Регистри;
- Управлява и отговаря за имуществото, офис техника и материалните активи;
- Координира служебната кореспонденция;
- Управлява договорите за административно обслужване на офиса, качеството на услугата и отношенията с доставчиците;
- Участва в комисии за избор на доставчици;
- Изготвя справки при необходимост;

Координира и осъществява всички дейности по осигуряване на ЗБУТ;
- Ментор на стажанти административни дейности.

Познава и прилага всички административни процедури и политики:

- Процедура за управление на документите;
- Процедура за избор на доставчици;
- Процедура за ползване на служебен автомобил;
- Политика за опазване на имуществото;
- Въвежда служители и стажанти в административните политики и процедури;
- Обучава всички служители при промяна в процедурите и политиките;

От кандидатите очакваме:
- Висше образование – в релевантна специалност;
- Умения за администриране и координация на процеси;
- Професионален опит в управление на административни процеси;
- Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
- Отлични умения за писмена и устна комуникация;
- Опит в работа в екип;

- Свидетелство за управление на МПС, категория В – ще се счита за предимство;

Възможности които предлага организацията:
- Работа в организация отдадена на каузата: Фондация „За нашите Деца" предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

- Коректни трудово-правни взаимоотношения;
- Дългосрочни и развиващи ангажименти;
- Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни автобиография с приложена актуална снимка  на имейл hr@detebg.org до 20.05. включително.

Фондация за Нашите деца притежава Удостоверение за Администратор на лични данни. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на подбора.

            

Търсене