Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Кариера в НПО

Клиничен социален работник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
12 май 2017
Валидна до:
26 май 2017
Сфера на дейност:
Тип:
Работа
Пълно описание:

Клиничен социален работник на трудов договор - „Зона ЗаКрила" към фондация „Асоциация Анимус", подкрепен от UNICEF.

Изисквания:

  • да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър по специалностите: „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Клинчна социална работа”, „Психология”;
  • да притежава умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства;
  • успешно да се справя с конфликтни ситуации;
  • да проявява значителна гъвкавост в поемането на роли, свързани със застъпничество и посредничество между институции;
  • капацитет за работа под високо напрежение;
  • умения за работа в екип;
  • да притежава компютърни умения;
  • активност, енергичност, емоционална зрялост, готовност, чувствителност на кандидата към работа и общуване с деца, пострадали от насилие;
  • препоръчително е да владее английски език;
  • предимство при избора е опит в системата за закрила на детето.

Повече информация и кандидатстване на Jobs.bg
 

Търсене