Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

Кариера в НПО

Майстор-производител на свещи

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
19 юни 2017
Валидна до:
03 юли 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20, 0879 144 014
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация "Конкордия България" търси нов сътрудник с умения и визия за развитието на социално-предприемаческата инициатива Ателие "Конкордия". В него се изработват декоративни свещи и други изделия, чиито продажби финансират трудовите възнаграждения на работниците – млади хора от уязвими групи. Ателието функционира в сградата на Социален и младежки център "Св. Константин" в района на Сточна гара, София – ул. „Павлина Унуфриева" №4 (вход от ул. „Градинарска").

Изисквания:
- минимум средно образование, педагогическо или обрзование в сферата на изкуствата е предимство;

- художествени умения, сръчност, мотивация за работа в ръчно производство на декоративни изделия;

- поне 3 години трудов опит, желателно опит в работа с млади хора от уязвими групи;

- компютърна грамотност, умения за бизнес-планиране, както и владеене на английски език са предимство;

- отлични комуникативни умения;

Основни задължения:

  • Ръководи оперативната дейност на ателие „Конкордия" – работно време, осигуряване на материали, организация и пряко ръководство на работния процес;
  • Отговаря за наличностите на материали и продукция, за спазването на трудова дисциплина и за изпълнението на заложените цели;
  • Организира и провежда дейността на ателието – приемане на поръчки, изготвяне на оперативен план за изработването им, работен график за екипа на ателието, разпределение на трудови задачи и др.;
  • Операционализира дейността на ателие „Конкордия" и въвежда работниците свещи в техните задължения – разпределя необходимите дейности на конкретни стъпки, поставя конкретни трудови задачи на всеки работник, следи за тяхното изпълнение, при необходимост прави корективни действия при съблюдаване на добрия тон и зачитане на индивидуалните различия;
  • Периодично разработва нови модели и вариации в предлаганите от ателие „Конкордия" продукти и изделия за разнообразяване на продуктовата палитра и отговаряне на нуждите и изискванията на пазара;
  • Дава предложения за оптимизиране на бизнес-модела на ателието;
  • Участва в екипни обсъждания по случая на наетите работници от целевата група и съблюдава взетите решения.


Работно време

Непълно работно време с различна натовареност през активен/неактивен сезон и възможност за гъвкаво определяне на работните смени

Възнаграждение

Заплащане спрямо отработените часове при обвързаност с постигнатите резултати (навреме изработени поръчки); между 500 и 900 лв. / на месец

Кандидатстване:
Автобиография и мотивация на имейл:

dilyana.gyurova@concordia.bg
За допълнителна информация: 0879-144-014
Срок: 03.07.2017 г.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ, ОДОБРЕНИ ПО ДОКУМЕНТИ!

 

 

 

 

 

 

Търсене