English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Педагог в Център за деца и семейства „Захарна фабрика" - граждански договор

Дата на публикуване:
17 октомври 2022 г.
Валидна до:
30 ноември 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България” е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

 • Оказва педагогическа подкрепа и подпомагане за добиването на нови знания и умения на децата, с които работи Център за деца и семейства "Захарна фабрика"
 • Обучава децата индивидуално или в групи чрез използване на различни методи и материали за преподаване (компютри, книги, игри) адаптирани за различните им образователни нужди .
 • Поддържа дисциплината и добри учебни навици по време на заниманията.
 • Изготвя и оценява тестове и провежда изпити с цел отчитане напредъка и постиженията на децата.
 • Наблюдава и оценява работата и поведението на децата.
 • Изготвя доклади и прави препоръки до ръководителя на Центъра относно възможни промени и подобрения в образователните методи и практики.
Очакваме кандидатите да притежават:
 • Бакалавър/магистър по педагогика: Начална и предучилищна педагогика, Специална педагогика и др.
 • Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще са с предимство
 • Личностни качества: Толерантност към хора от различни социални прослойки, групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот; Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност; Умение за работа в екип; Самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Граждански договор
 • Комуникативно работно място.
 • Супервизия и професионална подкрепа.
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.
Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография. ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Изпращайте своите кандидатури на veneta.georgieva@concordia.bg