Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Кариера в НПО

Мениджър екип

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
15 февруари 2019
Валидна до:
28 февруари 2019
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1404
Адрес:
ж.к. Гоце Делчев
Телефон:
+35928505009
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Професионални организации
Тип:
Работа
Пълно описание:
Национален туристически клъстер „Българският пътеводител" е неправителствена организация, насочена към развитие на иновативни туристически продукти и услуги с фокус върху устойчивото развитие на специализирания туризъм. НТК разширява дейността си и спешно търси да назначи за офиса си в гр. София: 

МЕНИДЖЪР ЕКИП


Минимални и специфични изисквания за длъжността:
 • Завършено висше образование в областите Право, Икономика, МО, МИО, Европеистика или др. релевантна област;
 • Опит в разработването на проекти по различни донорски програми, вкл. по Еразъм+, Хоризонт 2020 и др.;
 • Опит в разработването на публични покани по реда на ПМС 160/2016 г.;
 • Опит в разработването на анализи и обработване на статистическа информация;
 • Опит в управлението на екипи и/или проекти поне 1 година;
 • Опит в координирането на обучения и семинари;
 • Познаване на нормативните и/или финансовите изисквания за отчитане на дейности по проекти и програми, финансирани от ЕС и/или други донори;
 • Отлично владеене на английски език (ниво C1 или по-високо) – писмено и говоримо;
 • Отлични организационни и комуникационни умения; умения за работа в екип; 
 • Компютърна грамотност.
Отговорности: 
 • Разработва проектни предложения по различни европейски програми;
 • Разработва публични покани;
 • Участва в разработването и осъществяването на проучвания, свързани с изпълнение на дейностите на сдружението;
 • Управлява и координира дейността на екипи и/или външни експерти;
 • Подготвя отчети за дейността на клъстера;
 • Планира, координира и контролира провеждането на мероприятия;
 • Отговаря за външната и вътрешна комуникация на НТК с негови членове и партньори, и др.
Какво предлагаме:
 • Интересна и увлекателна работа;
 • Възможност за придобиване на задълбочени познания в областите: туризъм, неправителствен сектор, европейско финансиране, предприемачество;
 • Приятна и динамична среда;
 • Възможност за пътуване в страната и чужбина;
 • Пълно работно време: 9:30 - 18:30 ч., трудов договор.
При проявен интерес, моля изпратете актуална автобиография и кратко мотивационно писмо (до 500 думи) не по-късно от 28.02.2019 г. на e-mail: jobs@bg-guide.org 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 

НТК „Българският пътеводител" е регистриран като администратор на лични данни и всички данни ще се третират при пълна конфиденциалност!

 

Търсене