Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
18

Кариера в НПО

Специалист Развитие и фондонабиране

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
17 юли 2017
Валидна до:
17 август 2017
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1164
Адрес:
бул. Драган Цанков 12
Телефон:
0882 411 901
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Образование
Тип:
Работа
Пълно описание:
За позицията

Ключовa стратегическа цел за следващите 3 години е да се осигури разнообразно финансиране, разработване и прилагане на стратегия за привличане на дарители и да осигурим корпоративна подкрепа. За да осигури организационна устойчивост, позицията "Развитие и фондонабиране" работи директо с Финансовия директор и Изпълнителния директор за осъществяване на финасовите цели на ИПО. 

Дейности и отговорности:
• Развива и прилага ефективна стратегия за привличане и ангажиране на дарители 
• Идентифицира и проучва нови възможности по грантове
• Изготвя проектни предложения
• Развива и поддържа силни контакти с дарители и донори 
• Поддържа портфолио с грантови проекти и ключова информация
• Проследява напредъка на целите 
• Участва в изграждането на партньорства с цел осигуряване на потенциални членове на ИПО и управленските му структури

За теб

Идеалният кандидат:

• Отлично организира и приоритизира работата си
• Има минимум две години опит в развитие и фондонабиране или продажби 
• Умее да работи самостоятелно
• Демонстрира силно стратегическо мислене и аналитичност 
• Умее да общува добре с хора
• Отличен английски
• Свободно работи с MS Word и Excel
• Обръща внимание на детайли
• Умее да работи и създава бюджети и финансови инструменти 
• Има безупречни комуникационни и презентаторски умения

Желателно е:
• Да се води от постигането на поставени цели и резултати
• Да може да работи с кратки срокове и под напрежение 
• Да има добро чувство за хумор
• Да е леснодостъпен, отзивчив и енергичен
• Да притежава аналитично мислене
• Непрекъснато да търси подобрение
• Да притежава предприемачески дух

За повече информация и кандидатстване: Jobs.bg 

Търсене