Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
21

Кариера в НПО

Стажант управление на проекти и връзки с обществеността

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
25 юли 2017
Валидна до:
13 август 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1202
Адрес:
ул. Рила 6, етаж 2
Телефон:
0878350505
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Образование
Тип:
Стаж
Пълно описание:
Сдружение „Образование без раници" подпомага осъвременяването на образованието в България. Ние популяризираме и създаваме алтернативни образователни и културни ресурси на български език, предимно в Интернет пространството. "Образование без раници" работи за превода на български на най-мащабния онлайн портал за образование в света - Khan Academy (bg.khanacademy.org). Ние вярваме, че всеки може да научи всичко! Търсим си стажант, който да ни подпомага в управлението на проекти, с административни дейности и връзките с обществеността. Стажантът ще работи пряко с изпълнителния директор на сдружението и координатора проекти и преводи. 

Задачи на стажанта:

- Участва в подготовянето на проектна, отчетна и друга документация, на официална кореспонденция и текстове, на проекто-договори, на презентации;
- Води комуникация с членовете на сдружението, с множеството ни доброволци, с партньорски организации и училища във връзка с конкретно изпълнение на съвместни дейности;
- Изготвя и борави с електронни таблици, презентации и др. модерни методи за обмяна на информация;
- Анализира подробни данни от ежедневната работа и предлага заключения от анализите, които да подобрят процесите на сдружението;
- Изследва и обобщава публична информация, например за образователната среда в България и света;
- Подпомага връзките с обществеността, вкл. мас-медии и директни медии. Администрира и създава онлайн съдържание – уеб страница, блог, социални мрежи, Google акаунт (Gmail, Drive, YouTube), редовен онлайн бюлетин;
- Координира срещи и събития; логистични задачи.

Изисквания към стажанта:
Необходими знания:
- Базови теоретични знания по проектен мениджмънт;
- Базови теоретични знания по маркетинг, реклама и ПР;
- Базови познания в сферата на образованието и образователните политики.

Необходими умения:
- Задължително владеене на английски език;
- Умения за работа с текст – видове стилистика, правила за изготвяне на официална документация и кореспонденция и т.н.
- Ползване на различни социални мрежи и други продукти, свързани с дигиталната комуникация, вкл. онлайн бюлетини;
- Умения за систематизиране и анализ на информация, вкл. програмиране или електронни таблици;
- Добри комуникативни и презентационни умения, вкл. за по мейл и телефон;
- Работа със споделени документи.

Необходими качества и други изисквания към стажанта:
Готовност за учене, отговорност, спазване на график, толерантност и диалогичност при работа в екип, бърза реакция на нови/динамично променящи се ситуации, инициативност и самодисциплина за постигане на съгласуваните цели

Условия на работа:
Възможно е гъвкаво работно време. Очаква се редовна онлайн комуникация, следене на имейл кореспонденция, ежеседмични Скайп оперативки вкл. с по-голям екип на организацията. Участие в организирани от сдружението събития, например участия в конференции, презентации пред училища и ученици, срещи с потенциални партньори. Работа в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие.

Кандидатите следва да предоставят кратко мотивационно писмо и CV в срок до 13 август на join@obr.education. Реф. стажант УПВО. 

Търсене