Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
18

Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
07 август 2017
Валидна до:
18 август 2017
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9
Телефон:
00000000, 0878664858
Факс :
95 081 95
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Във връзка с разширяване на дейността, ФСПВ търси сътрудник социални дейности за приют за временно настаняване с център за закрила и помощ на пълнолетни жертви на трафик на хора в гр. София.

• Капацитет на услугата - до 10 човека;
• Работа на 12 часови смени (дневни и нощни) по график;

За работата:
1.Оказване на подкрепа на настанените жертви на трафик в:
• процеса на стабилизация;
• процеса на интеграция;
• придружаване и застъпничество;
• планиране на времето;
• подсигуряване спазването на всички процедури на работа;
• организацията на живота в приюта;
2. Оказване на съдействие при нужда на МВР, общински и държавни структури, имащи отношение към работата с жертви на трафик.

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование /бакалавър, магистър/ в сферата на„Социални дейности", „Социална педагогика", „Клинична социална работа", „Психология";
• Познаване особеностите при работа с жертви на трафик;
• Умения за работа в екип;
• Добро познаване на социалното и трудово законодателство в сферата на човешките права, и закони, касаещи трафика на хора;
• Да притежава умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства и възрастни;
• Успешно да се справя с конфликтни ситуации;
• Да проявява значителна гъвкавост в поемането на роли, свързани със застъпничество и посредничество между институции;
• Капацитет за работа под високо напрежение;
• Емоционална зрялост, готовност, нагласа и чувствителност на кандидата към работа и общуване с деца/възрастни, пострадали от насилие;
• Компютърни умения /MS Office, Интернет/.
• Готовност за работа на смени по график.

За предимство се счута опит в работата с възрастни и деца, пострадали от насилие и владеене на чужди езици.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Автобиография;
2. Копия от диплома за завършена образователна степен и допълнителни квалификации;

Документи се приемат само по електронен път d.gadjurova@fscibulgaria.org

Срок за подаване на документи: 18.08.2017г.

Лице за контакт:
Дарина Георгиева, координатор социално направление 

Търсене