Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
21

Кариера в НПО

Координатор програма, гр.София

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
07 август 2017
Валидна до:
14 август 2017
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9
Телефон:
00000000, 0878664858
Факс :
95 081 95
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Месторабота:
Национален офис на Фондация за социална промяна и включване
гр.София

Изисквания към позицията:
• Управление и администриране на 5 социални услуги:
o Координиране и подкрепа на ръководителите и екипите на Програма „Дом Възможност" в различните градове. 
o Координиране на текуща документация – договори, бюджети, планове, отчетни документи, срещи с донори и други;
o Провеждане на обучения, съобразени с потребностите на местните екипи и развитието на местните дейности;
o Подкрепа на екипите по места при подбор на кандидати за включване в Програма „Дом възможност";

• Участие в подготовката и отчитането на малки и средни проекти, свързани с дейностите на фондацията.
o Участие в подготовката на документацията при кандидатстване;
o Участие в изготвянето на междинни и финални отчети. 

• Представяне на ФСПВ в среди на професионалисти.

Предлагаме:
• Работа в неправителствена организация представена на национално ниво; 
• Възможност за гъвкаво разпределение на задачите и развитие на собствен подход при тяхното изпълнение;
• Работа с мотивиран и деен екип със специалисти в различни направления;
• Възможност за професионално развитие с партньори от страната и чужбина.

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование /бакалавър, магистър/ в сферата на помагащите професии и/или управлението на проекти;
• Опит в управлението на социални услуги;
• Опит в подготвянето, администрирането и отчитането на проекти;
• Познаване на законодателство в сферата на подкрепата на млади хора, напускащи специализирани институции за отглеждане на деца;
• Познаване на законодателството в сферата на проектното финансиране;
• Познаване особеностите на работа в неправителствения сектор;
• Много добро владеене на английски език;
• Умения за работа в екип;
• Компютърни умения /Microsoft Office, Интернет/;
• Възможност за пътуване в страната;
• Активен шофьор.

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография;
Мотивационно писмо;
Копия от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации.

Документи се приемат само по електронен път на n.zlatev@fscibulgaria.org

Срок за подаване на документи:14 август 2017 г.

Лице за контакт:
Николай Златев
 

Търсене