Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

Кариера в НПО

Социален работник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
16 август 2017
Валидна до:
16 септември 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20, 0879 144 014
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията развива Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Във връзка с разрастване на дейността и капацитета на услугата се търси СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:


 • информира, приема и консултира деца-потребители и техните семейства;
 • осигурява социални услуги на децата в ЦРДУ, свързани със задоволяване на текущите им нужди и повишаване на качеството им на живот;
 • отговаря за воденето на случаите на част от потребителите и координира работата си с Отдел „Закрила на детето".
 • разработва и прилага програми за дневен режим, за превантивна работа, за развитие на социални умения;
 • участва в планирането и осъществяването на интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови);
 • придружава децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра;
 • води необходимата документация и отчетност по случаите, за които отговаря (изготвяне на индивидуални оценки, планове, доклади, характеристики, становища, сигналии т.н.);

ИЗИСКВАНИЯ:


 • Образование: специалист, бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и други сродни специалности.
 • Опит в сферата на социалната работа;
 • Компютърна грамотност;
 • Oтлчини комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Справяне в кризисни ситуации и с работа под напрежение;
 • Емпатия, тактичност и способности за индивидуален подход към клиентите;
 • Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот;
 • Опит в работата с деца в кризисни ситуации и/или със специфични потребности. (предимство)

УСЛОВИЯ:

 • Предлагаме дългосрочен ангажимент и подписване на постоянен трудов договор на пълно работно време. 
 • Възможност за започване на работа веднага. (препоръчително)
 • Работи се на смени по график (само дневни дежурства).
 • Осигурено хранене по време на дежурствата.
 • Работи се в мултидисциплинарен екип от специалисти;
 • Осигурява се въвеждащо обучение, ежемесечна професионална подкрепа (супервизия) и възможности за допълнително обучение в сферата на социалната работа.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография през системата на jobs.bg като последвате линк-а: https://www.jobs.bg/job/3928900

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

 

Търсене