Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

Кариера в НПО

Социален работник за работа със семейства

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
18 август 2017
Валидна до:
18 септември 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20, 0879 144 014
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията поема управлението и на Център за социална интеграция и рехабилитация /ЦСРИ/. С цел сформиране на екипа на услугата се търси СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 • отговаря за информиране, консултиране и насочване на родители и близки на децата-потребители на ЦСРИ, както и на други семейства в затруднено положение;
 • отговаря за диагностициране ресурсите и нуждите на семействата и изготвяне на план работа; 
 • отговаря за разработване и прилагане на дейности и програми за психо-социална подкрепа на клиенти (родители, членове на разширените семейства);
 • участва в набирането на нови клиенти за ЦСРИ; 
 • организиране и фасилитиране на различни активности по посока намаляване на социалната изолация и повишаване качеството на живот на семействата от целевата група;
 • придружаване на клиенти в различни обществени институции и осъществяване на медиация и застъпничество за правата им при различни казуси;
 • мобилна работа и регулярни посещения в домовете на клиентите);
 • посредничество за предоставяне на допълнителни услуги;
 • водене на необходимата документация и отчетност за мобилна работа;

ИЗИСКВАНИЯ: 
 • образование: специалист, бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. хуманитарни специалности.
 • опит в социална работа;
 • специални умения: компютърна грамотност; владеене на английски език е предимство.
 • отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • справяне в кризисни ситуации и с работа под напрежение;
 • позитивна нагласа за работа с уязвими общности, работа с деца и семейства в риск; 
 • наблюдателност и способности за индивидуален подход към клиентите;
 • познания за спецификата и подходите на социална работа с различни типове клиенти;
 • познаване и умения за прилагане на нормативната рамка, свързана със закрилата на детето и социалната работа, както и други нормативни актове, имащи отношение към изпълнение на преките задължения;
 • шофьорска книжка 
 • опит в работата с деца в кризисни ситуации и/или със специфични потребности (предимство)

УСЛОВИЯ:
 • Предлагаме дългосрочен ангажимент и подписване на постоянен трудов договор на пълно работно време. 
 • 7 - часов работен ден;
 • Възможност за започване на работа веднага. (препоръчително)
 • Работи се на смени по график (само дневни дежурства). 
 • Работи се в мултидисциплинарен екип от специалисти;
 • Осигурява се въвеждащо обучение, ежемесечна професионална подкрепа (супервизия) и възможности за допълнително обучение в сферата на социалната работа.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография през системата на job.bg тук - https://www.jobs.bg/job/3928957 

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД

 

Търсене