Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

Кариера в НПО

Ръководител направление „Социална работа“

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
18 август 2017
Валидна до:
18 септември 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20, 0879 144 014
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията поема управлението и на Център за социална интеграция и рехабилитация /ЦСРИ/. С цел сформиране на екипа на услугата се търси РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНА РАБОТА"

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Оперативни:
 • осъществява ежедневно оперативно ръководство на екипа;
 • отговаря за ефективността на социалната работа в услугите, следи за изпълнение на политиките на фондацията и за спазване на изискванията, заложени в нормативната база; 
 • осъществява регулярен вътрешен контрол на работата в услугата и информира изпълнителния директор за резултатите от проверката;
 • контролира и оценява ресурсите, необходими за предоставяне на социалната услуга – следи за опазване на материалната база, правилното разходване на материалните средства от бюджета и други;
 • развива партньорски взаимоотношения с местни институции и други организации. 

Педагогическо управление:
- работи със специалистите относно казуси, свързани с дейностите и развитието на случаите;
- разрешава проблемни казуси и конфликти между деца и/или социално-педагогическия персонал и/или родители;

Управление и развитие на персонал:
 • изготвя ежемесечен работен график на служителите и следи за спазването му;
 • участва в подбора на екипа, външните сътрудници и специалисти;
 • участва в разработването и прилагането на система за поощрения и атестация; Документация:
 • отговаря за изготвянето на доклади, становища, месечни и годишни отчети;
 • участва в разработването и прилагането на процедури, методически документи, политики и работни стандарти за предоставяната услуга и работата на персонала;
 • следи за актуализации и промяна на държавни нормативни документи и политики, свързани с предоставянето на услугите;

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: магистър по специалностите: Управление на социални дейности, Образователен мениджмънт, Социални дейности, Социална педагогика, Психология и други сродни специалности;
 • Oпит в управление на социална услуга (държавно делегирана). Предимство при заемане на длъжността е наличието на опит в управлението на ЦСРИ и/или в работата с деца в кризисни ситуации и със специфични потребности.
 • Kомпютърна грамотност.
 • Владеене на английски език.
 • Отлични умения за общуване.
 • Толерантност и приемане на уязвими общности, хора с различен етнос, вероизповедание, сексуална ориентация, ценности и начин на живот;
 • Умения за справяне в кризисни ситуации и разрешаване на проблеми;
 • Познаване, спазване, прилагане и вземане на решения съгласно нормативната рамка за работа на ЦСРИ и свързани със закрила на детето; 
 • Умения за създаване и осигуряване на добър работен микроклимат за служителите и управление на екип; 
 • Умения за управление на документооборота и цялостно администриране на услугата;

УСЛОВИЯ:

Предлагаме дългосрочен ангажимент с подписване на постоянен трудов договор на пълно работно време. 
Възможност за започване на работа веднага. (препоръчително)
Осигурява се въвеждащо обучение, ежемесечна професионална подкрепа и възможности за допълнително обучение в сферата на мениджмънта.
Възможност за изграждане и развитие на облика на услугата и изграждане на екип. 
Служебен телефон, компютър и самостоятелен кабинет.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография през системата на jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/3928874

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

 

Търсене