Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Кариера в НПО

Експерт бизнес развитие

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
20 септември 2017
Валидна до:
20 октомври 2017
Област:
Варна
Град/Село:
Варна
Пощенски код:
9003
Адрес:
гр.Варна , кв. "Аспарухово", местност "Малка чайка",сграда на "Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна "
Телефон:
052 383 700, 0888880311
Факс :
052 383701
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Насърчаване на икономическото развитие
Тип:
Работа
Пълно описание:

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.

Членове на Сдружението са характерните според европейските норми 4 типа организации: администрация, академична област, неправителствен сектор и бизнес.

Сред основните приоритетни направления за развитие на Сдружението е Бизнес Инкубатор – Варна (БИВ).

От създаването си през 2005 г. до днес, БИВ осигурява набор от експертни услуги, включително  консултантски, информационни, обучителни, организиране на събития и др., на над 500 предприемача от СИР.  БИВ подпомага развитието на иновативни стартиращи и в начален етап фирми, като осигурява трайни контакти между академичната и индустриална общност и предоставя широки международни контакти за МСП.  РАПИВ работи с мрежа от експерти, ментори и специалисти, както по основните тематични направления на БИВ, така и в областта на икономиката и правото и партнира с над 45 организации от 25 държави, участва активно в 4 големи европейски мрежи за подкрепа на бизнеса и иновациите.

Дейността на БИВ  се ръководи от мениджърският екип на РАПИВ, който е с дългогодишен опит в сферата на управлението и развитието на благоприятна и про-иновационна среда, поддържаща бизнес инфраструктура и в осигуряването на услуги за предприятията.  Успешната комбинация от млади и същевременно опитни експерти и мениджъри е резултат от добре разработената бизнес стратегия. Екипът съчетава обширни познания за пазара с професионален опит, който осигуряват на клиентите надеждни и креативни решения в отговор на техните нужди

Във връзка с разширяване на дейността на БИВ, ние търсим двама експерти бизнес развитие:

- Възраст: до 29 г.
- Образование: висше.
- Не работещ /не учащ към момента на кандидатстване.
- Владеещ отлично английски език.
- С отлични комуникационни умения.
- Позитивен и отговорен.

Основните задължения, свързани с длъжността са:

- Организира информационни и рекламни кампании за набиране на фирми за инкубиране.
- Предоставя консултантски услуги.
 -Подпомага фирмите при изготвяне на бизнес планове, проектни предложения, финансови прогнози.
- Извършва пазарни анализи в полза на инкубирани фирми.
- Съдейства за организиране на промоционални мероприятия за инкубираните фирми.
- Съдейства на инкубираните фирми за включването им в международни и национални изложби и панаири, и търсенето на потенциални партньори.
- Съдейства на инкубираните фирми за включването им в подходящи за тях национални и международни мрежи.
- Активно участие по извършване на мониторинг и контрол върху изпълнение на договорите и проектите на инкубираните фирми.

Ние ви предлагаме:
- Интересна и предизвикателна работа.
- Усъвършенстване на Вашите знания и умения.
- Възможност за кариера и професионално израстване.

Назначаването се извършва по процедура BGО5М90PО01-1.005 „Обучения и заетост за младите хора" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 на срочен трудов договор, с възможност за преминаване към безсрочен трудов договор.

Изпратете ни вашата автобиография с актуална снимкa на адрес office@rapiv.org.
Ще поканим на среща само одобрените по документи кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 

Търсене