Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
13

Кариера в НПО

Социален работник в защитено жилище за възрастни с психични разстройства

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
20 октомври 2017
Валидна до:
20 ноември 2017
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. „Мальовица“ № 1
Телефон:
02 987 78 75
Факс :
980 93 68
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация "Глобална инициатива в психиатрията - София" е неправителствена организация, която активно работи в сферата на психичното здраве с цел повишаване качеството на живот на хора с психичноздравни трудности. От 8 години организацията е доставчик на 2 социални услуги, делегирани от държавата дейности. Подходът, който използваме при работата с нашите клиенти, е базиран на гарантиране на правата и зачитане на достойнството им.

За функционирането на защитено жилище за хора с психични разстройства организацията търси да назначи социален работник. 

Какво предлагаме?

* Работа динамичен екип, който спазва високи професионални стандарти
* Възможност да сте част от кауза, свързана с подкрепа за достоен живот на хората с психично-здравни трудности
* 5-дневна работна седмица и 7-часов работен ден
* Трудов договор

Основни задължения: 
* Оказване на помощ и подкрепа, насочена към повишаване качеството на живот на хора с психична болест и формиране на социални и личностови умения за самостоятелно справяне с житейските ситуации
* Участие в заложените дейности и услуги в ЗЖВПР по психосоциална рехабилитация и реинтеграция, чрез предоставяне на професионална подкрепа

Изисквания за заемане на длъжността: 
* Образователна степен: висше образование в сферата на хуманитарните науки: бакалавър и/или магистър по социална работа, клинична социална работа, социални дейности, психология
* Професионален опит: за предимство ще се счита опитът при работа с хора с психичноздравни трудности
* Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност. 
* Свободното ползване на чужд език ще се счита за предимство.
* Специфични умения: способност да работи самостоятелно и в екип, да взема решения в рамките на компетенциите си; да познава нуждите и правата на хората с психични увреждания и да съобразява интервенциите си с това; да познава системата от социални услуги – превенция, реинтеграция и алтернативите на институционалната грижа; да умее да планира и партнира в реализирането на дейности от ежедневно-битов характер

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на jobs@mh-community.org до 31 октомври, 2017. 

С одобрените за интервю кандидати ще се свържем до 03 ноември 2017 г.

 

Търсене