Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
13

Кариера в НПО

Национална мрежа за децата разширява своя екип и търси Експерт „Комуникации и кампании”

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
07 ноември 2017
Валидна до:
17 ноември 2017
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1463
Адрес:
бул. "Витоша" 58, ет. 4
Телефон:
02 988 82 07
Факс :
988 82 97
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права
Тип:
Работа
Пълно описание:
Националната мрежа за децата (НМД) е обединение на 144 неправителствени организации работещи за и с деца и семейства в цялата страна. Мисията на организацията е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици. 

Организацията обявява конкурс за позицията Експерт „Комуникации и кампании"

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Основни задачи:
1. Подпомага разработването и прилагането на годишен комуникационен план.
2. Съвместно с директора „Комуникации и кампании" отговаря за провеждането на публичните кампании за по-добро разбиране на проблемите на децата и семействата.
3. Следи за възможности за изява, разпространение и популяризиране на дейността и посланията на организацията, инициира и поддържа партньорства с други организации и подизпълнители.
4. Координира планирането, реализирането и отчитането на комуникациите в различните проекти на НМД и в тематичните области на работа на останалите отдели на организацията. 
5. Организира пресконференции и други събития.
6. Отговаря за контакти с журналисти, изпраща им прес съобщения и координира медийни участия на членове на екипа и на представители на организациите от Мрежата.
7. Отговаря за изработването и разпространението на различни информационни и мултимедийни материали: филми, печатни материали, презентации и др.
8. Подпомага дейностите по фондонабиране за конкретни каузи и проекти на НМД.
9. Подпомага развитието и поддържането на присъствието на НМД в социалните медии и интернет пространството като цяло.

Изисквания за заемане на длъжността: 
• Завършено висше образование;
• Предишен опит на подобна позиция;
• Да притежава отлични устни и писмени умения за общуване, публично представяне и работа с хора; 
• Добро разбиране за политическите процеси в страната и обществените нагласи в областта на децата и семействата;
• Отлични компютърни умения; 
• Способност да работи под напрежение както самостоятелно, така и като част от екип;
• Отлично владеене на английски език; 
• Ентусиазъм и енергичност, гъвкавост и умения за убеждаване и привличане на съмишленици.

Условия за кандидатстване:
Ако проявявате интерес, моля изпратете CV и мотивационно писмо в срок до 20 ноември 2017 г. Като предимство ще се отчита и предоставянето на контакти за връзка с двама препоръчители, като се упомене връзката им с кандидата – например работодател, пряк ръководител, преподавател и др.
Национална мрежа за децата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати, които ще бъдат поканени на интервю. 
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене