Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21

Кариера в НПО

Счетоводител

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
30 ноември 2017
Валидна до:
15 декември 2017
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9
Телефон:
0878664858
Факс :
95 081 95
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Месторабота:
Национален офис на Фондация за социална промяна и включване, гр. София

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
Образование - висше икономическо или средно специално-икономическо.
Образователна степен - "бакалавър" или "магистър".
Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
 • счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
 • реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства.
Компютърна грамотност - работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност.
Професионален опит - над 2 години опит по специалността ще се счита за предимство.
Опит в НПО сектора и работа по проекти ще се счита за предимство.
Лични качества: комуникативност, оперативност, умения за работа самостоятелно и в екип. 

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
 • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
 • Изготвя оборотни ведомости, извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на фондацията.
 • Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на фондацията.
 • Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.
 • Изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините.

ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Работа в неправителствена организация представена на национално ниво; 
 • 5-6 часов работен ангажимент с възможност за гъвкаво работно време и съчетаване с други лични и професионални ангажименти;
 • Възможност за разпределение на задачите и развитие на собствен подход при тяхното изпълнение;
 • Работа с мотивиран и деен екип със специалисти в различни направления;
 • Възможност за професионално развитие с партньори от страната и чужбина.

Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография;
 • Копия от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации.

Документи се приемат само по електронен път на n.zlatev@fscibulgaria.org.

Срок за подаване на документи: 15 декември 2017 г.

Лице за контакт:
Николай Златев, n.zlatev@fscibulgaria.org

 

Търсене