Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
22

Кариера в НПО

Експерт „Изследвания и анализи“

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
04 януари 2018
Валидна до:
02 февруари 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.

Роля и отговорности:

• Реализира процесите на планиране и изготвяне на самооценка на организацията, като част от стратегическото планиране;
• Реализира изготвянето на оценка от заинтересованите страни, с които организацията работи, на ролята на фондацията за осигуряването на правото на детето на семейство и подкрепа на най-малките и най-уязвимите деца;
• Изготвя анализ на външния контекст, в който фондацията работи, с цел да се изведат тенденциите в националните политики и приоритети, дарителството, възможностите за финансиране, потребностите на децата и семействата и наличните услуги;
• Съдейства за базиране на планирането на нови услуги на ясно доказана потребност по начин, осигуряващ участието на децата и семействата в планирането;
• Организира и провежда форми за участие на децата и техните семейства;
• Представлява фондацията на различни събития, според плана за участие в тях и според стратегическите цели на фондацията.

Изисквания:

• Образование – Висше
• Опит в извършването на изследователска дейност в неправителствения или
академичния сектор
• Знания за ролите и състоянието на здравната и социалната системи за спазване правата на детето и осигуряване на детското благосъстояние
• Отлична компютърна грамотност

Умения:

• Събиране и анализиране на голям обем информация от различни източници
• Отлични комуникативни и презентационни умения
• Отлични комуникативни умения – устно и писмено
• Умения за работа в екип
• Умения за управление на времето и справяне със задачите в срок
• Познания за правата на децата и детското благосъстояние
• Проактивност и ориентация към постигане на резултати
• Умение за спазване стриктни крайни срокове и работа в динамична среда
• Отлична компютърна грамотност 

Организацията предлага:

• Трудов договор;
• 8 – часов работен ден;
• Гъвкаво работно време;
• Обогатяване на познанията ви, съобразно вашите интереси и потенциал;
• Въвеждащо вътрешно обучение съгласно предварително съгласувана програма;
• Социални придобивки;
• Силен и сплотен екип, на който да разчитате;
• Принос към една благородна кауза;
• Много добри условия на труд. 

За да кандидатствате е необходимо да изпратите CV на имейл адрес hr@detebg.org. Ще се свържем с избраните от нас кандидати. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

Търсене