Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18

Кариера в НПО

Логопед

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
08 януари 2018
Валидна до:
08 февруари 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация "За Нашите Деца" е една от водещите български неправителствени организации. Повече от 25 години, фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. В годините имаме високи постижения в социалната сфера в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, приемна грижа, резидентна грижа за деца, ранна детска интервенция, осиновяване, терапевтични и социализиращи дейности с деца и други. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.
За Центъра за обществена подкрепа "За деца и родители" в гр. Пловдив търсим отговорни и амбициозни професионалисти, които да са част от екипа на позицията:

"Логопед"

Роля и цел на длъжността:
Гарантира предоставянето на качествена подкрепа в случай на деца с нарушения- езикови, интелектуални, сензорни. 

Описание на работните задачи:
• Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.
• Оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, както и участва във формирането на здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове
• Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги
• Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра

Изисквания:
• Висше образование – бакалавър Специална педагогика и магистър Комуникативни нарушения на развитието или магистър Логопед
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца с нарушения в развитието и езикови затруднения
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
• Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето
• Активно шофиране ще се счита за предимство 

Необходими качества и умения:
• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за работа в екип 
• Проактивност

Организацията предлага:

• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Много добри условия на труд

- Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората
- Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства
- Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно

Кандидатствайте, като изпратите Вашата автобиография.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати сключват трудов договор със Фондация За Нашите Деца. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на настоящия подбор. 

Търсене