Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
17

Кариера в НПО

Директор на Правната програма на БХК

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
16 януари 2018
Валидна до:
15 март 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1504
Адрес:
ул. „Върбица“ № 7  
Телефон:
02 943 48 76, 944 06 70, 0885 839 801
Факс :
0884185968
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Защита на човешки права
Тип:
Работа
Пълно описание:

Български хелзинкски комитет (БХК) организира конкурс за директор на Правната програма на организацията.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Адвокат с минимум пет години адвокатски стаж или минимум десет години юридически стаж;
 • Задълбочени познания и опит в сферата на правата на човека;
 • Процесуален опит пред националните съдилища;
 • Познания в сферата на международното право за правата на човека;  
 • Познания и опит във водене на дела пред международни органи;
 • Опит в управление на хора и умения за работа в колектив;
 • Отлично устно и писмено владеене на български и английски език.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Правният директор ще има следните отговорности:
 • Организира и ръководи цялостната дейност на Правната програма на БХК; ръководи екип до 7 членове;
 • Осъществява процесуално представителство пред национални и международни съдилища и други органи по правата на човека по дела, свързани със стратегическите приоритети на БХК;
 • Ръководи работата на правния екип по процесуалното представителство с национални и международни юрисдикции;
 • Участва в планирането и осъществяването на застъпнически дейности на БХК;
 • Участва в осъществяването на дейности по изграждане на капацитет и обучителни дейности на БХК;
 • Участва в дейности и проекти на БХК в рамките на своята експертиза;
 • Участва в дейности, свързани със законодателни реформи, свързани с правата на човека. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

За да кандидатствате, моля изпратете следните задължителни документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография.

Към документите може да приложите и следните препоръчителни документи: публикации и препоръки.


Моля, изпращайте документите за кандидатстване по електронен път на адрес: jobs@bghelsinki.org


СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

15 март 2018 г.

 

Одобрените за интервю кандидати ще бъдат поканени на събеседване в офиса на организацията до 15 април 2018 г.
 

Търсене