Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17

Кариера в НПО

Клиничен социален работник нощни дежурства - гр. София

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
24 януари 2018
Валидна до:
24 февруари 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Екзарх Йосиф 85
Телефон:
02 9835205
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Кризисният център на Фондация „Асоциация Анимус" обявява конкурс за позицията клиничен социален работник нощни дежурства.

Изисквания:
 • да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър по специалностите: „Социални дейности", „Социална педагогика", „Клинчна социална работа", „Психология";
 • да притежава умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства и възрастни;
 • успешно да се справя с конфликтни ситуации;
 • да проявява значителна гъвкавост в поемането на роли, свързани със застъпничество и посредничество между институции;
 • капацитет за работа под високо напрежение;
 • умения за работа в екип;
 • да притежава компютърни умения;
 • препоръчително е да владее чужд език;
 • емоционална зрялост, готовност, нагласа и чувствителност на кандидата към работа и общуване с деца/възрастни, пострадали от насилие;
 • предимство при избора е опит в работата с възрастни и деца, пострадали от насилие.
Необходими документи:
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.
 

Търсене