Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19

Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
29 януари 2018
Валидна до:
01 март 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията развива Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/. Поради разрастване на дейността и увеличаване капацитета на услугата се търси СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- осигурява социални услуги на клиентите, свързани със задоволяване на текущите им нужди и повишаване на качеството им на живот;
- периодично участва в обходи на терен за набиране на клиенти за услугата и консултиране;
- участие в разработване на нови терени;
- прилага програми за дневен режим и грижа, за превантивна работа, за формиране на битови и хигиенни навици, социални умения и други;
- участва в осъществяването на интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с цел тяхното базисно ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, усвояване на нови умения; на полови роли, на идентичност и други;
- придружава потребителите на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра, екскурзии и т.н.

ИЗИСКВАНИЯ:
- образование: средно образование и/или студент по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности.
- опит в работа с деца; 
- толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена;
- отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
- умение за справяне в кризисни ситуации и работа под напрежение;
- наличието на опит в работата с деца в риск и в кризисни ситуации. (предимство)

УСЛОВИЯ:
- Предлагаме трудов договор с гъвкаво работно време и възможност за заетост на четири или осем часов работен ден. 
- Възможност за започване на работа веднага. (препоръчително)
- Работи се на смени по график.
- Работи се в мултидисциплинарен екип от специалисти;
- Осигурява се въвеждащо обучение и ежемесечна професионална подкрепа (супервизия).

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография в платформата job.bg тук - https://www.jobs.bg/job/4151089. ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене