English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Ръководител мобилна работа „Подай ръка"

Дата на публикуване:
01 юни 2022 г.
Валидна до:
30 юни 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Области на дейност:

- Отговаря за цялостната дейност на екипа за мобилна социална работа.;
- Ръководи планирането, реализирането и вътрешния контрол в услуга;
- Участва в мобилната дейност на терен;
- Оценява ресурсите и нуждите на семейства и изготвя план за работа;
- Предоставя информиране, консултиране и насочване на семейства в затруднено положение за ползване на социални услуги;
- Участва в обучения, супервизии, интервизии, екипни срещи;
- Води необходимата документация за дейността на мобилния екип.


Изисквания:

- Висше хуманитарно образование с минимална образователна степен – бакалавър.
- Шофьорска книжка Категория B


Необходими личностни характеристики:

- Самодисциплина, самоорганизираност, толерантна нагласа за работа с уязвими общности, емпатия, индивидуален подход към клиентите, умения за справяне с работа под напрежение.


Специални умения:

- Компютърна грамотност
- Владеене на английски език.


За предимство ще се счита:

- Професионален опит в мобилната социална работа или работа с деца и семейства в
криза.


Какво предлагаме:

-Трудов договор на пълно работно време по утвърден работен график;
- Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.;
- Комуникативно работно място;
- Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения;
- Супервизия.На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще поканим на интервю само кандидатите, одобрени по документи. Изпращайте CV на  veneta.georgieva@concordia.bg