Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

Кариера в НПО

Ръководител направление „Социална работа"

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
21 март 2018
Валидна до:
21 април 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията поема управлението и на Център за социална интеграция и рехабилитация /ЦСРИ/. С цел сформиране на екипа на услугата се търси РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНА РАБОТА". 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- осъществява ежедневно оперативно ръководство на екипа;
- отговаря за ефективността на социалната работа в услугите, следи за изпълнение на политиките на фондацията и за спазване на изискванията, заложени в нормативната база; 
- контролира и оценява ресурсите, необходими за предоставяне на социалната услуга; 
- развива партньорски взаимоотношения с местни институции и други организации;
- работи със специалистите относно казуси, свързани с дейностите и развитието на случаите;
- изготвя ежемесечен работен график на служителите и следи за спазването му;
- участва в процесите за развитие на екипа, вкл в подбора външните сътрудници и специалисти;
- отговаря за изготвянето на доклади, становища, месечни и годишни отчети;
- участва в разработването и прилагането на процедури, методически документи, политики и работни стандарти за предоставяната услуга и работата на персонала;

ИЗИСКВАНИЯ:

- Образование: магистър по специалностите: Управление на социални дейности, Образователен мениджмънт, Социални дейности, Социална педагогика, Психология и други сродни специалности;
- Oпит в управление на социална услуга. Предимство при заемане на длъжността е наличието на опит в управлението на ЦСРИ и/или в работата с деца в кризисни ситуации и със специфични потребности;
- Kомпютърна грамотност;
- Владеене на английски език;
- Толерантност към уязвими общности, хора с различен етнос, вероизповедание, сексуална ориентация, ценности и начин на живот;
- Умения за справяне в кризисни ситуации и разрешаване на проблеми;
- Познаване на нормативната рамка за организация на социална услуга и работа с деца; 
- Умения за управление на екип и осигуряване на добър работен микроклимат за служителите;
- Умения за управление на документооборота и цялостно администриране на социалната услуга;

УСЛОВИЯ:

Предлагаме дългосрочен ангажимент с подписване на постоянен трудов договор на пълно работно време. 
Заплата:  1200 лв. /бруто/ 
Възможност за започване на работа веднага. (препоръчително)
Осигурява се въвеждащо обучение, ежемесечна професионална подкрепа и възможности за допълнително обучение в сферата на мениджмънта.
Работа в мултидисциплинарен екип, вкл. и чуждестранни доброовлци.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография с актуална снимка на следния линк в системата на  jobs.bg.
ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене