Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

Кариера в НПО

Социален работник-трудотерапевт

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
21 март 2018
Валидна до:
21 април 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията развива Център за социална рехабилитация и интеграция за деца /ЦСРИ/. С цел попълване на екипа се търси ТРУДОТЕРАПЕВТ.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- осигуряване на социални услуги и участва в планирането и осъществяването на дейности с различна насоченост, които развиват способности и умения у клиентите на услугата;
- разработване на оценки за нуждите и ресурсите на потребителите на услугата;
- организиране на разнообразни по форми функционална и занимателна трудотерапевтична дейност-индивидуално или групово, съобразно иднивидуалните възможности и избор на потребителите;
- водене на необходимата документация и отчетност;
- участие в екипни срещи, супервизии и обсъждания.

ИЗИСКВНИЯ:
- минимални изисквания за образователно-квалификационна степен – средно образование;
- толерантност за работа с уязвими общности и деца от рискови групи;
- отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
- опит в работа с деца със специфични потребности и от маргинализирани групи.

Работи се в мултидисциплинарен екип.
Организацията предлага дългосрочен ангажимент на трудов договор.
Обявената позиция е за ангажираност на непълно работно време - половин работен ден (20 часа седмично).

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография с актуална снимка на следния линк в системата на  jobs.bg.
ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене