Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Кариера в НПО

Социален работник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
16 април 2018
Валидна до:
16 май 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията управлява Център за социална интеграция и рехабилитация /ЦСРИ/ в кв. Захарна Фабрика. С цел попълване на екипа на услугата се търси СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- информира, приема и консултира деца-потребители и техните семейства;
- осигурява социални услуги на децата в ЦСРИ, свързани със задоволяване на текущите им нужди и повишаване на качеството им на живот;
- отговаря за воденето на случаите на част от потребителите и координира работата си с Отдел „Закрила на детето".
- разработва и прилага програми за превантивна работа, за развитие на социални умения;
- участва в планирането и осъществяваването на интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови);
- придружава децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра;
- води необходимата документация и отчетност по случаите, за които отговаря (изготвяне на индивидуални оценки, характеристики, становища, сигнали, индивидуални планове и т.н.);

ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование: специалист, бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и други сродни специалности.
- Опит в сферата на социалната работа;
- Компютърна грамотност;
- Oтлчини комуникативни умения и умения за работа в екип;
- Справяне в кризисни ситуации и с работа под напрежение;
- Емпатия, тактичност и способности за индивидуален подход към клиентите;
- Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот;
- Опит в работата с деца в кризисни ситуации и/или със специфични потребности. (предимство)

УСЛОВИЯ:
- Предлагаме дългосрочен ангажимент и подписване на постоянен трудов договор на пълно работно време.
- Възможност за започване на работа веднага. (препоръчително)
- Работи се на смени по график (само дневни дежурства от понеделник до петък).
- Работи се в мултидисциплинарен екип от специалисти;
- Осигурява се въвеждащо обучение, ежемесечна професионална подкрепа (супервизия) и възможности за допълнително обучение в сферата на социалната работа.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография през системата на jobs.bg . ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене