Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Кариера в НПО

Логопед

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
16 април 2018
Валидна до:
16 май 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията развива Център за социална рехабилитация и интеграция за деца /ЦСРИ/. С цел попълване на екипа се търси ЛОГОПЕД.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- изготвя оценки за логопедичнен статус на насочените потребители и индивидуални планове за работа;
- осигурява логопедични консултации на деца;
- дава обратна връзка на родителите и ги мотивира да съдействат за напредъка на децата;
- водене на необходимата документация и отчетност - протоколи от индивидуални сесии, ежемесечен отчет на дейността и др.;
- участие в екипни срещи, супервизии и обсъждания.

ИЗИСКВАНИЯ:
- минимални изисквания за образователно-квалификационни степен – бакалавър и/или магистър логопед, дефектолог, специален педагог или друга сходна;
- търпение и толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена;
- отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
- опит в работа с деца и умения за корекция на комуникативни нарушения;
- наличието на опит в работа с деца в риск и в кризисни ситуации. (предимство)

УСЛОВИЯ:
- Предлагаме трудов договор на половин щат;
- Възможност за започване на работа през м. май. (препоръчително)
- Работи се в мултидисциплинарен екип от специалисти;
- Осигурява се въвеждащо обучение и ежемесечна професионална подкрепа (супервизия).

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография с актуална снимка в системата на jobs.bg!
ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ!!!

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене