Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Кариера в НПО

Национална мрежа за децата търси програмен координатор „Правосъдие”

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
10 май 2018
Валидна до:
25 май 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1463
Адрес:
бул. "Витоша" 58, ет. 4
Телефон:
02 988 82 07
Факс :
988 82 97
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права
Тип:
Работа
Пълно описание:

Национална мрежа за децата (НМД) обявява конкурс за позицията Програмен координатор „Правосъдие".

Описание на работната позиция:

Програмният координатор отговаря за планиране, развитие, прилагане и  наблюдение работата и проектите на организацията в областите „правосъдие". Ролята на координатора е да гарантира, че целта и подцелите на програмната дейност и проектите на организацията в тематичните области, за които отговаря, се постигат и допринасят за устойчивото развитие на организацията в контекста на нейния стратегически план. Работи с всички членове на Секретариата, организациите - членове на Мрежата, регионалните координатори и представители на съответните държавни и местни власти и други заинтересовани страни.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 Задължителни:

 • Завършено висше образование – специалности политология, международни отношения или право са предимство;
 • Отлични устни и писмени умения за общуване, публично представяне и работа с хора;
 • Добро разбиране за политическите процеси и обществените нагласи в страната, свързани с децата и семействата
 • Отлични компютърни умения – Microsoft Office, E-mail и Internet;
 • Способност да работи под напрежение, както самостоятелно, така и като част от мулти-дисциплинарен екип;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Ентусиазъм и енергичност, гъвкавост и умения за убеждаване и привличане на съмишленици.

За предимство ще се счита:

 • Опит в работа с неправителствени организации и проекти в областта на социалните политики, социалните услуги, процеса по деинституционализация и детското и младежко правосъдие;
 • Координиране на дейности и проекти;
 • Опит при работа в динамична офис среда.

Основни работни задачи за позицията:

 • Отговаря за планирането и подкрепя изпълнението на плановете за действие по темата „Правосъдие" в Национална мрежа за децата, включително управлява работата на  тематичната работна група „Правосъдие".
 • Подкрепя планирането и организирането на работата на НМД по темите за насилието над и между деца в координация с Програмен директор „Превенция на насилието".
 • Планира и организира с подкрепата на офис мениджъра работни срещи, конференции и семинари в мрежата, свързани с политиката за децата и семействата, в своите сфери на работа.
 • Разработва проекти на становища, позиции и писма на НМД, като търси консенсус при формулирането на позиции и становища на мрежата.
 • Предоставя информация, консултации и насочва към съответни експерти и/или услуги, НПО или държавни институции, организации – членове на НМД, деца и родители, които се обръщат към Мрежата с молба за подкрепа.
 • Подава редовно информация по въпросите на правосъдието и насилието над и между деца на членовете на ТРГ „Правосъдие" и екипа на Секретариата в Национална мрежа за децата.
 • Ежегодно изготвя документ с ключови статистически данни по темите, за които отговаря.
 • Участва в работни групи и провежда работни срещи с експерти от държавни институции за застъпничество и прилагане на политиките за деца, формирани от НМД.
 • Представлява НМД на обществени събития, дава интервюта и участва в пресконференции на организацията.
 • При отчетен период изготвя отчет за постиженията и трудностите, свързани с работата и предприема действия за преодоляване на последните.
 • Участва в процеса на изготвянето и представянето на регулярния доклад „Бележник – какъв е средния успех на държавата в грижата за децата?".
 • Отговаря за изпълнението на конкретни задачи по отделни проекти.

Условия на работа:

 • Трудов договор;
 • Офис в центъра на София;
 • Работа в гъвкав, мотивиран и динамичен екип;
 • Възможност за учене и личностно развитие.

Процедура за подбор:

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

 • Подаване на документи от кандидатите до 25 май 2018г. по електронна поща на адрес office@nmd.bg.
 • Подбор на кандидатите по документи, като ще се свържем само с одобрените на първия етап кандидати.
 • Събеседване - интервюта с одобрените кандидати са планирани за периода 30 май – 1 юни 2018г., като този етап включва и практическа задача, свързана с ролята на кандидатите и познанията им по английски език.

Условия за кандидатстване:

Всички кандидати трябва да изпратят CV и мотивационно писмо на английски език с данни за контакт на двама препоръчители и описание на връзката между тях – напр. работодател, пряк ръководител, преподавател и др.

От одобрените за интервю кандидати ще се очаква да носят копия от документи, удостоверяващи завършено образование, квалификации и необходимия опит за заемане на длъжността.

Моля, имайте предвид, че част от необходимите документи за сключване на договор са свидетелство за съдимост и удостоверение за висящи и предварителни производства.

Националната мрежа за децата (НМД) е обединение на 150 неправителствени организации работещи с деца и семейства в цялата страна. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между неправителствените организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата. Мрежата работи в четири основни области на политиките за деца, а именно: семейство, правосъдие, образование и здраве. Неправителствените организации-членове на НМД са обединени според интересите си и сферата си на дейност в четири тематични работни групи (ТРГ), две от които са ТРГ „Семейство" и ТРГ „ Правосъдие". Целта на тематичните работни групи е да се осигури форум за обмен на опит и взаимно учене, обсъждане на проблеми, възможни решения, приемане на споделени ценности, генериране и организиране на информация за застъпническата работа на НМД, разработване на съвместни становища, позиции и планове в съответната сфера.

Повече информация за Мрежата можете да намерите на www.nmd.bg.

 

Търсене