Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
22

Кариера в НПО

Фондация „Стъпка за България" търси Оперативен директор

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
21 май 2018
Валидна до:
21 юни 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1303
Адрес:
ул. Софроний Врачански 51
Телефон:
+359878577135, +359878577135
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
„Стъпка за България" е фондация в обществена полза, която развива уменията на младежи в нужда от кариерна мотивация, ориентация и развитие да бъдат успешни и самостоятелни възрастни. Вече над 10 г. правим това като въвличаме доброволци - успешни професионалисти от различни сектори - да подкрепят младежите с личния си пример в програмите ни от дългосрочно менторство, целогодишни кариерни работилници и сплотяващи общността събития. Това лято ще открием и социално кафене, което ще даде пряка заетост и развитие на младежи от мрежата.

За да развиваме и осигурим устойчивостта на програмите си с решителни стъпки и в следващите години, търсим да назначим предприемчив и социално-ориентиран Оперативен директор.

Какво предлагаме:

- Трудов договор към Фондация "Стъпка за България" с конкурентно възнаграждение;
- Предизвикателна работа за смислена кауза, която развива потенциала на младите хора в България, социалната ангажираност на обществото, в което живеем и теб;
- Динамична работна среда с разнообразен, мотивиран и способен екип;
- Възможност за реализация на предприемаческите ти идеи.

Какво очакваме:

- Цялостна организация и управление на програмите ни от менторство, кариерни работилници, сплотяващи събития и социално предприятие в сътрудничество с трима коорднатори;
- Привличане на финансови и допълнителни ресурси за дейностите ни (сред частни и публични партньори, грантово финансиране, индивидуални дарители, социално предприятие и др.);
- Устойчиво разработване и отчитане успеха на стратегията за развитие на всяка от дейностите;
- Развитие на нови идеи и партньорства и поддържането на съществуващите такива;
- Управление на процесите за комуникация с общността, партньори, доброволци и ученици;
- Подбор, управление, мотивация и развитие на персонала и доброволците;
- Създаване и поддържане на активен Експертен съвет на доброволците;
- Водене на административната и финансова отчетност на организацията пред държавните органи, партньорски организации, дарители и доброволци;
- Регулярна отчетност и сътрудничество с Управителния съвет.

Какво е нужно:
- Възможност за дългосрочен ангажимент с фондацията;
- Висока мотивация за работа с кауза и дълбока вяра в потенциала на всеки един човек;
- Изявени организационни и комуникационни умения;
- Опит в управлението на хора и в работата с младежи и доброволци;
- Опит в управлението на бюджет, планирането и отчитането на цели;
- Готовност за работа в неструктурирана, предприемаческа работна среда;
- Минимум 10-годишен опит в професионална работна среда;
- Английски език.

За да кандидатстваш, изпрати автобиография и мотивационно писмо на info@stepforbulgaria.org до 03. 06. 2018 г. Предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на лично интервю.


 

Търсене