Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

Кариера в НПО

Административен сътрудник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
06 ноември 2018
Валидна до:
26 ноември 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща", осигуряваме временна грижа за деца без родители. 

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър. 

За да обезпечи развитието на административните процедури и политики във фондацията, планираме да назначим доказан професионалист в офис и административни дейности на позиция:

Административен сътрудник 

Роля и отговорности: 
 • Подпомага осигуряването на административни и техническите дейности по функционирането на Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители"
 • Участва в изготвянето на необходимата документация и координиране на действията по ремонт и оборудване на сграден фонд
 • Подпомага функционирането на новите дейностина Фондация За Нашите Децав град Пловдив, както и изграждането на Комплекс за Ранно Детско Развитие
 • Приема, завежда и класира входяща и изходяща кореспонденция
 • Приема постъпили дарения, оформя нужната документация
 • Подпомага управлението на имуществото на комплекса и участва в инвентаризационните процедури
 • Участва активно ворганизирането на събития и логистика
 • Участва в изготвянето на необходимата документация в различни конкурси и проекти, в които се включва организацията
 • Подпомага координирането при изпълнението на дейностите по проектите
 •  Участва в организирането на кампании за привличане на стажанти и доброволци
 • Активно участва в организацията и провеждането на събития и кампании
Професионални компетенции:
 • Висше образование – в релевантна специалност;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В – ще се счита за предимство;
 • Опит в работа в екип;
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Професионален опит в управление на административни процеси;
 • Умения за администриране и координация на процеси.
Личностни качества и умения:
 • Ефективна и делова комуникация;
 • Отлични междуличностни умения
 • Умение за създаването на атмосфера на доверие 
 • Дипломатичност и комуникативност;
 • Умение за планиране;
 • Инициативност, организираност, коректност, дискретност;
 • Лоялност към работодателя.
Организацията предлага:
 • Работа в организация, отдадена на кауза
 • Работа във високо-мотивиран и професионален екип
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения
 • Обучения за личностно и професионално развитие
Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората...
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства...
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно...

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 26.11.2018 г.  Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, експерт „Човешки ресурси", на hr@detebg.org

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД..


 

Търсене