Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

Кариера в НПО

Офис мениджър

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
05 юни 2018
Валидна до:
27 юли 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща" дава подслон и временна грижа за деца без родители.
За да обезпечи развитието на административните процедури и политики във фондацията, планираме да назначим доказан професионалист в офис и административни дейности на позиция:

Офис мениджър

Роля и отговорности:
 • Развива и прилага действащите административни политики, процедури и системи на фондация „За Нашите Деца"
 • Отговаря за административното обслужване на централния офис на фондация „За Нашите деца" – кореспонденция, регистри, заповеди, управление на договори, имущество и други
 • Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност
 • Отговаря за доставките на стоки и услуги. Организира и провежда процедури за избор на доставчик
 • Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри
 • Участва в управлението на автопарка на организацията
 • Управлява стажантската програма в отдел „Администрация"
 • Провежда въвеждащо обучение на новоназначените служители за правилата на работа с оборудването в организацията
 • Разработва, организира и провежда инструктажи, периодични медицински прегледи и други необходими мерки, съгласно ЗБУТ
 •  Участва в месечни обходи по събиране на дарителски кутии

Професионални компетенции:
 • Висше образование – в релевантна специалност
 • Умения за администриране и координация на процеси
 • Професионален опит в управление на административни процеси
 • Умения за работа в екип

Личностни качества и умения:
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В

Организацията предлага:
 • Работа в организация, отдадена на кауза
 • Работа във високо-мотивиран и професионален екип
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения
 • Обучения за личностно и професионално развитие
Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората...
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства...
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно...

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 20 юни. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси", на a.vrachanska@detebg.org или 0882 336 485.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


 

Търсене