Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17

Кариера в НПО

Експерт Противодействие на трафика на деца за сексуална експлоатация

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
15 юни 2018
Валидна до:
15 юли 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Сдружение „SOS Детски селища България" реализира проект „Светулка" - Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация" – 2018-2020 г. Проектът обхваща създаването на Мултимедийна образователна програма. Програмата е съставена от Модули за обучение на деца (10-14г.) за разпознаване признаците на трафик и развиване на умения за самозащита и предпазване.
 
За целта на проекта „SOS Детски селища България" търси да назначи
Експерт „Противодействие на трафика на деца за сексуална експлоатация", който да разработи Мултимедийна образователна програма.
 
Предлагаме:
Динамична и интересна работа по проект в неправителствена организация с дългогодишен опит в защитата правата на децата;
Мотивиран и деен екип;
Отлични условия на труд и възнаграждение

Отговорности:
Създаване на иновативен Мултимедиен продукт и използването му като нагледно средство за осмисляне на теоретичния материал;
Планиране, организиране, координиране и оказване на консултантска помощ на експертно ниво при изготвянето на програмата;
Изграждане и повишаване на капацитета на децата сред уязвимите групи в процеса по ранна идентификация, защита и превенция на риска от ставане жертви на трафик;
Оформяне на адаптирано съдържание, основано на правните рамки;
Изготвяне на практически задачи по темата
 
Изисквания към кандидата:
Висше образование в областта на социални, хуманитарни, правни науки или човешки права;
Дългогодишен опит и познания на особеностите при трафика на деца и системата за закрила в България;
Компетенции в областта на защитата правата на децата;
Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/
 
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография
Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
Препоръки

Информация: Задание за изработване на Мултимедийна образователна програма
Период на ангажимента: 3 месеца, от датата на сключване на договора
Срок за подаване на документи: 29.06.2018г.
Kонтакти: Деница Аврамова, тел. 02/ 818 49 43

Процесът по изготвянето на материалите ще бъде реализиран в сътрудничество и с подкрепата на екипа по проекта.
Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тази информация е необходима за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на договорни и преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на лични данни ще се третира конфиденциално, така че данните да не се обработват непозволено.


 

Търсене