Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17

Кариера в НПО

Експерт Педагогически науки

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
19 юни 2018
Валидна до:
19 юли 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Сдружение „SOS Детски селища България" реализира проект „Светулка" - Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация" – 2018-2020 г. Проектът обхваща създаването на Мултимедийна образователна програма. Програмата е съставена от Модули за обучение на деца (10-14г.) за разпознаване признаците на трафик и развиване на умения за самозащита и предпазване.

За целта на проекта „SOS Детски селища България" търси да назначи
Експерт „Педагогически науки", който да разработи Мултимедийна образователна програма.

Предлагаме:
Динамична и интересна работа по проект в неправителствена организация с дългогодишен опит в защитата правата на децата;
Мотивиран и деен екип;
Отлични условия на труд и възнаграждение

Отговорности:

Създаване на иновативен Мултимедиен продукт и използването му като нагледно средство за осмисляне на теоретичния материал;
Планиране, организиране, координиране и оказване на методическа помощ при изготвянето на програмата;
Оформяне на адаптирано педагогическо съдържание, основано на правните рамки;
Изготвяне на практически задачи по темата

Изисквания към кандидата:
Висше образование в областта на педагогически, социални и хуманитарни науки;
Опит в създаването и реализирането на педагогическо ръководство – предимство;
Дългогодишен опит и компетенции при спецификите на работата с деца и юноши; Познания на особеностите при трафика на деца и системата за закрила в България;
Компетенции в областта на защита правата на децата;
Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/

Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Концепция по предложеното задание – до 3 стр.;
Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации;

Препоръки

Информация: Задание за изработване на Мултимедийна образователна програма
Период на ангажимента: 3 месеца, от датата на сключване на договора
Срок за подаване на документи: 29.06.2018 г.
Kонтакти: Деница Аврамова, тел. 02/ 818 49 43

Процесът по изготвянето на материалите ще бъде реализиран в сътрудничество и с подкрепата на екипа по проекта.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, имейл, телефон. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


 

Търсене