Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
18

Кариера в НПО

Логопед

Дата на публикуване:
09 юли 2018
Валидна до:
09 август 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20, 0879 144 014
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията развива Център за социална рехабилитация и интеграция за деца /ЦСРИ/. С цел попълване на екипа се търси ЛОГОПЕД.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- изготвя оценки за логопедичен статус на насочените потребители и индивидуални планове за работа;
- осигурява логопедични консултации на деца;
- дава обратна връзка на родителите и ги мотивира да съдействат за напредъка на децата;
- водене на необходимата документация и отчетност - протоколи от индивидуални сесии, ежемесечен отчет на дейността и др.;
- участие в екипни срещи, супервизии и обсъждания. 

ИЗИСКВАНИЯ:
- минимални изисквания за образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър логопед, дефектолог, специален педагог или друга сходна;
- търпение и толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена;
- отлични комуникативни умения и умения за работа в екип; 
- опит в работа с деца и умения за корекция на комуникативни нарушения;
- наличието на опит в работа с деца в риск и в кризисни ситуации. (предимство)

УСЛОВИЯ:
- Предлагаме трудов договор на половин щат; 
- Възможност за започване на работа веднага (предимство)
- Работи се в мултидисциплинарен екип от специалисти;
- Осигурява се въвеждащо обучение и ежемесечна професионална подкрепа (супервизия).

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография с актуална снимка САМО през системата на jobs.bg тук - https://www.jobs.bg/job/4424743.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене