English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Работник, поддръжка на сгради

Дата на публикуване:
09 август 2022 г.
Валидна до:
31 октомври 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

 • Спомага поддръжката на съоръжения, устройства, мебели, инсталации и сграден фонд, ползвани от фондация „Конкордия България“;
 • Участва в подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка в сградите, както и в самия процес;
 • Част е от осигуряването на надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, мебели и приспособления;
 • Съдейства за проследяването на състоянието и изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;
 • Анализира причините за аварии и съдейства за предотвратяването им;
 • Поддържа тревните площи през лятото и зимата;
 • Помага в ремонтни дейности, пренасяне на мебели и всякакви дейности, свързани със сградния фонд;
Очакваме кандидатите да притежават:
 • Средно-специално образование;
 • Сръчност и прецизност в ръчен труд, умения за работа с различни материали, уреди, инструменти и машини;
 • Самодисциплина, отговорност, оперативност;
 • Да е запознат с правилата за безопасност на труда.
 • Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор на 8 (осем) часа по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
 • Комуникативно работно място;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения;
На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Изпращайте кандидатури на veneta.georgieva@concordia.bg.