Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19

Кариера в НПО

Стажант Човешки ресурси

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
19 юли 2018
Валидна до:
19 август 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Стаж
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи в град София. Организацията систематично развива системите си за управление на служители и във връзка с разрастване на дейността търси СТАЖАНТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. Стажът е с продължителност от 3 месеца и при добро представяне би могъл да премине в постоянен ангажимент на трудов договор. 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Подпомага процесите на подбор за различни позиции персонал, външни специалисти 
и доброволци - предимно по селектиране на автобиографии и организиране на интервюта; 
- Участие в изготвянето и поддържането на досиета на служителите;
- Подпомага процесите на оценка на служителите;
- Търси подходящи възможности за развитие на екипите, координира участието в обучения, супервизии, конференции и следи за отчетността им и др.;
- Техническо обезпечаване на процесите и др.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование: студент по специалностите: „Човешки ресурси", „Администрация и управление", „Социална педагогика", „Психология" и други сродни специалности;
- Спазване на конфиденциалност;
- Kомпютърна грамотност - (Microsoft Excel; Microsoft Word);
- Отлични умения за общуване;
- Инициативност и стремеж за постигане на резултати;
- Толерантност и приемане на уязвими общности, хора с различен етнос, вероизповедание, сексуална ориентация, ценности и начин на живот;
- Умения за управление на документооборот;
- Владеене на английски език.(предимство)

УСЛОВИЯ:
Предлагаме платен стаж на непълно работно време за период от 3 месеца. 
Възможност за започване веднага. (препоръчително)
Осигурява се въвеждащо обучение и постоянна супервизия.
Възможност за придобиване на практически опит.
Възможности за развитие във водеща международна организация за управление на социални услуги.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография и кратко мотивационно писмо. 

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ. Кандидатстване само в системата на jobs.bg тук - https://www.jobs.bg/job/4436983

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене