Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

Кариера в НПО

Счетоводител

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
21 август 2018
Валидна до:
21 септември 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от качествени интегрирани социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща" дава подслон и временна грижа за деца без родители.

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър. И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция: 

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Роля и отговорности: 
• Актуално, коректно и прозрачно осчетоводяване на дейността на организацията
• Водене на каса в лева и валута; контрол върху касовата отчетност на останалите каси в организацията
• Изготвяне на искания за плащане по фактури и алокиране на разходите по съответните бюджетни центрове
• Подпомагане бюджетните разпоредители във фондацията при управление на разходите по различни дейности
• Изготвяне на справки и отчети, свързани с получени средства и направени разходи
• Изготвяне и подаване на месечни отчети към община София и община Пловдив за държавно делегираните дейности, които фондацията изпълнява
• Участие в комисии за избор на доставчици
• Изготвяне на справки за наличност на парични средства
• Изготвяне на финансови отчети по проекти и донори
• Изготвяне на изискуеми според българското законодателство справки и декларации
• Подготвяне на плащания посредством интернет банкиране

Професионални компетенции: 
• Висше образование, специалност „Икономика"
• Минимум 3 години професионален опит като счетоводител
• Опит в работа с бюджети
• Опит в работа с проектно отчитане
• Познава българското счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство
• Умения за изработване на аналитични справки и отчети 
• Компютърна грамотност (MS Excel – ниво напреднал; MS Office програми; познаване на Бизнес Навигатор е предимство)
• Познания по английски език (предимство)

Личностни качества и умения: 
• Аналитичност
• Внимание към детайлите
• Отлични умения за писмена и устна комуникация
• Умения за работа в екип
• Способност за планиране, организиране и контрол на собствената работа
• Способност за ефективна работа със служители на различни управленски нива в организацията
• Тактичност, отговорност, проактивност и самостоятелност, творчество и инициативност, лоялност, честност

Организацията предлага: 
• Работа в организация, отдадена на кауза
• Работа във високо-мотивиран и професионален екип
• Коректни трудово-правни взаимоотношения
• Обучения за личностно и професионално развитие

Как да кандидатствам:

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората...

Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства...
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно...

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 05.09.2018 г. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, Експерт „Човешки ресурси" - телефон 0889 508 587.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Търсене