Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Кариера в НПО

Ментор на тинейджър от социална услуга в София

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
21 август 2018
Валидна до:
21 септември 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Доброволци
Пълно описание:
Фондация "Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Във връзка с обогатяване на дейностите в услугата Преходно жилище се търси доброволец, който да стане ментор на момиче на 17г. 

Целта на работа е насочена към:
 • разширяване на кръгозора на детето относно различни възможности за развитие и градивни модели на живот; 
 • изграждане, поддържане и развиване на мотивация за учене; 
 • подкрепа в избор на професия;
 • изграждане на умения за планиране и др. 

Търсим ментор, които да отговаря на следните ИЗИСКВАНИЯ:
 • Да притежават личен опит (кариера, образование, обществена роля и т.н.), който да служи за добър пример на детето;
 • Да умее да общува убедително и да мотивира;
 • Да е тактичен и да притежава усет за професионална роля и граници спрямо отношенията ментор-дете;
 • Да е толерантен към хора от различни социални прослойки, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот;
 • Търсим ментор жена, която да може да помогне на момичето по специфични теми, свързани с полово съзряване и др.

УСЛОВИЯ:
 • Подписва се договор за срок от 6 месеца, декларация за конфиденциалност и политиките за закрила на детето на Фондация "Конкордия България";
 • Срещите се осъществяват регулярно (обикновено веднъж седмично в извънработно време);
 • Изисква се актуално свидетелство за съдимост;
 • Преминава се въвеждащо обучения и се посещават ежемесечно супервизии за професионална подкрепа.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография, актуална снимка и опишете кратко своята мотивация да бъдете ментор на ел. поща - simeona.marinova@concordia.bg. ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ. 

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

 

Търсене