Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
19

Кариера в НПО

Главен Счетоводител

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
13 септември 2018
Валидна до:
13 октомври 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1766
Адрес:
Бул. "Христофор Колумб" No 64; сграда Б2; вх.1; ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. 

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща", осигуряваме временна грижа за деца без родители. 

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър. 
И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция: 

Главен Счетоводител

Роля и отговорности: 
• Управлява регулярна счетоводна отчетност на организацията, съобразена с изискванията на законодателството, нуждите на управленската и дарителската отчетност и отчетност към институциите - НАП, БНБ и др.
• Осигурява оперативна дейност на фондацията по отношение на разплащания по банков и касов път с доставчици, клиенти и персонал.
• Организира финансовото управление и контрол.
• Подпомага мениджмънта в планиране, прецизиране и мониторинг на бюджети и подготвяне на предложения.
• Подпомага вземането на решения, приоритизиране и рационално разпределение на ресурсите, чрез събиране и предоставяне на навременна, актуална и релевантна финансова информация.
• Управлява счетоводния екип.

Професионални компетенции: 
• Висше образование, специалност „Икономика"
• Минимум 3 години професионален опит като счетоводител
• Опит в работа с бюджети
• Опит в работа с проектно отчитане
• Познава българското счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство
• Познава изискванията на общинските администрации и тяхната финансова политика и единен финансов стандарт
• Умения за изработване на аналитични справки и отчети
• Компютърна грамотност (MS Excel – ниво напреднал; MS Office програми; познаване на Бизнес Навигатор е предимство)
• Познания по английски език (предимство)

Личностни качества и умения:
• Аналитичност
• Внимание към детайлите
• Отлични умения за писмена и устна комуникация
• Умения за работа в екип
• Способност за планиране, организиране и контрол на собствената работа
• Способност за ефективна работа със служители на различни управленски нива в организацията
• Тактичност, отговорност, проактивност и самостоятелност, творчество и инициативност, лоялност, честност

Организацията предлага:
• Работа в организация, отдадена на кауза
• Работа във високо-мотивиран и професионален екип
• Коректни трудово-правни взаимоотношения
• Обучения за личностно и професионално развитие

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората...
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства...
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно...

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 28 септември. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.
Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, генералист „Човешки ресурси" на имейл m.danova@detebg.org или тел. 0889 508 587.
Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


 

Търсене