Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22

Кариера в НПО

Служител Връзки с обществеността

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
26 октомври 2018
Валидна до:
10 ноември 2018
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул.Аксаков 11, ет.2, ап.9
Телефон:
0878664858
Факс :
95 081 95
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Служител Връзки с обществеността
Месторабота: Национален офис на Фондация за социална промяна и включване
гр. София


Изисквания към позицията:

• Промотиране/представяне на ФСПВ пред заинтересовани страни, което включва:
- Поддръжка и развитие на основните канали на комуникация на ФСПВ: електронна страница , общи печатни материали, специфична информация, свързана с конкретни проекти или дейности на организацията, други текущи задачи;
- Разработване на база данни с основните заинтересовани страни и партньори на ФСПВ и поддържане на редовна комуникация с тях;
- Съвместна работа с Директора на ФСПВ за насрочване, организиране и подкрепа на срещи с ключови заинтересовани страни, НПО, институции, бизнес организации и др.
• Разработване и изпълнение на план за приобщаване и въвличане на бизнеси/фирми/компании и др. в работата на организацията, с цел набиране на средства;
• Представяне на текущи дейности на фондацията пред бизнеси, с цел финансиране или получаване на друг вид подкрепа;
• Работа съвместно с местните екипи на ФСПВ при разгръщане на местна мрежа от бизнеси за подкрепа и финансиране на дейностите на организацията;
• Разработване и изпълнение на план за провеждане на събития за събиране на средства за дейностите на фондацията;
• Поддържане на контакти с международни донори на ФСПВ и активна подкрепа на събития провеждани от тях на местно, национално и международно ниво;
• Други задачи, свързани с ефективността на работата, изисквани от Директора на ФСПВ.

Предлагаме:
• Работа в неправителствена организация представена на национално ниво;
• Възможност за гъвкаво разпределение на задачите и развитие на собствен подход при тяхното изпълнение;
• Работа с мотивиран и деен екип със специалисти в различни направления;
• Възможност за професионално развитие с партньори от страната и чужбина.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование /бакалавър, магистър/ в сферата на PR и комуникации;
• Работа на подобна позиция минимум 1 година;
• Отлично владеене на английски език;
• Познаване особеностите на работа в неправителствения сектор;
• Умения за работа в екип;
• Познаване на законодателство в сферата на подкрепата на млади хора, напускащи специализирани институции за отглеждане на деца;
• Компютърни умения /Microsoft Office, Интернет, HTML, Wordpress/;
• Възможност за пътуване в страната;
• Шофьорска книжка.

Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Копия от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации;

Документи се приемат само по електронен път до 10 ноември 2018 г. на: n.zlatev@fscibulgaria.org

Лице за контакт:
Николай Златев


 

Търсене