Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21

Кариера в НПО

Специалист организация, координация и комуникации

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
27 ноември 2018
Валидна до:
09 декември 2018
Сфера на дейност:
Тип:
Работа
Пълно описание:
Обява на Национален алианс за социална отговорност

Изисквания за заемане на позицията:

1. Висше образование (Предпочитани: право, социални дейности, журналистика, медии и комуникации, връзки с обществеността).
2. Отлична езикова култура.
3. Отлично владеене на английски език, втори чужд език е предимство.
4. Добро владеене на делова и бизнес комуникация.
5. Отлична компютърна грамотност, включително предпечат.
6. Опит с администрация на уеб съдържание.
7. Опит за работа с инситуции, организации, държавни и местни власти и в сферата на медиите или PR.
8. Познания и умения за работа в социалната сфера.
9. Опит с администрация на страници в социалните мрежи.
10. Умения и опит за организиране на кампании, събития и др.
11. Умения за работа с фото и видео.
12. Познаване и умения за работа по европейски програми, оперативни програми и други български и международни източници за финансиране.
13. Нагласи и умения за работа в екип, динамична среда и социална област.
14. Комуникативни умения, аналитично мислене, организираност, самодисциплина, инициативност и ориентираност към резултати.
15. Правоспособност за управление на МПС и възможност за пътуване.

Основни отговорности:
1. Организация и координация на европейски и национални партньорства в социалната област.
2. Организиране на национални и регионални събития.
3. Редакция и администриране на електронни портали и печатни издания.
4. Осигуряване на информация по теми.
5. Партньорство с регионални и национални медии.
6. Разработване на анализи по теми от социалната сфера.
7. Връзки и партньорства с членове, партньори, медии и др.
8. Разработване на проекти, разкриване на източници на финансиране и развитие на организацията. 

Търсене