Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
17

Кариера в НПО

Социален работник за работа със семейства

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
04 декември 2018
Валидна до:
04 януари 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията управлява Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). С цел попълване на екипа се търси СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- отговаря за информиране, консултиране и насочване на родители и близки на децата-потребители на ЦСРИ, както и на други семейства в затруднено положение;
- отговаря за диагностициране ресурсите и нуждите на семействата и изготвяне на план работа; 
- отговаря за разработване и прилагане на дейности и програми за психо-социална подкрепа на клиенти (родители, членове на разширените семейства);
- участва в набирането на нови клиенти за ЦСРИ; 
- организиране и фасилитиране на различни активности по посока намаляване на социалната изолация и повишаване качеството на живот на семействата от целевата група;
- придружаване на клиенти в различни обществени институции и осъществяване на медиация и застъпничество за правата им при различни казуси;
- мобилна работа и регулярни посещения в домовете на клиентите;
- посредничество за предоставяне на допълнителни услуги;
- водене на необходимата документация и отчетност за мобилна работа;

ИЗИСКВАНИЯ:
- образование: специалист, бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. хуманитарни специалности.
- опит в социална работа;
- специални умения: компютърна грамотност; владеене на английски език е предимство.
- отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
- справяне в кризисни ситуации и с работа под напрежение;
- позитивна нагласа за работа с уязвими общности, работа с деца и семейства в риск; 
- наблюдателност и способности за индивидуален подход към клиентите;
- познания за спецификата и подходите на социална работа с различни типове клиенти;
- познаване и умения за прилагане на нормативната рамка, свързана със закрилата на детето и социалната работа, както и други нормативни актове, имащи отношение към изпълнение на преките задължения;
- шофьорска книжка 
- опит в работата с деца в кризисни ситуации и/или със специфични потребности (предимство)

УСЛОВИЯ:
- Предлагаме дългосрочен ангажимент и подписване на постоянен трудов договор на пълно работно време. 
- Социален пакет;
- Възможност за започване на работа веднага. (препоръчително)
- Работи се на смени по график (само дневни дежурства). 
- Работи се в мултидисциплинарен екип от специалисти;
- Осигурява се въвеждащо обучение, ежемесечна професионална подкрепа (супервизия) и възможности за допълнително обучение в сферата на социалната работа.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография и снимка в системата на jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4632745 . ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене