Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16

Кариера в НПО

Психолог

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
07 януари 2019
Валидна до:
23 януари 2019
Сфера на дейност:
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията развива Център за социална рехабилитация и интеграция за деца /ЦСРИ/. С цел попълване на екипа се търси ПСИХОЛОГ. Месторабота София.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- осъществява индивидуална и групова работа с деца и родители;
- изготвя оценки за психологически статус на насочените потребители и индивидуални планове за работа;
- дава обратна връзка на родителите и ги мотивира да съдействат за напредъка на децата;
- водене на необходимата документация и отчетност - протоколи от индивидуални сесии, ежемесечен отчет на дейността и др.;
- участие в екипни срещи, супервизии и обсъждания.

ИЗИСКВАНИЯ:
- минимални изисквания за образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър по психология;
- търпение и толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена;
- отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
- опит в работа с деца;
- наличието на опит в работа с деца в риск и в кризисни ситуации. (предимство).

За повече информация и кандидатстване посетете Jobs.bg.

 

Търсене