Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16

Кариера в НПО

Координатор човешки ресурси

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
07 януари 2019
Валидна до:
19 януари 2019
Сфера на дейност:
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България” е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи в град София. Организацията систематично развива системите си за управление на служители и във връзка с разрастване на дейността търси КООРДИНАТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. Месторабота София.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Подпомага процесите на подбор за различни позиции персонал, външни специалисти
и доброволци;
- Координира на стажантската и доброволческа програма;
- Участва в изготвянето и поддържането на досиета на служителите;
- Подпомага процесите на оценка на служителите;
- Търси подходящи възможности за развитие на екипите, координира участието в обучения, супервизии, конфeренции и следи за отчетността им и др.;
- Техническо обезпечаване на процесите и др.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование: студент или завършил специалностите: „Човешки ресурси“, „Администрация и управление“, „Социална педагогика“, „Психология“ и други сродни специалности;
- Спазване на конфиденциалност;
- Kомпютърна грамотност - (Microsoft Excel; Microsoft Word);
- Отлични умения за общуване;
- Инициативност и стремеж за постигане на резултати;
- Толерантност и приемане на хора от уязвими общности;
- Умения за управление на документооборот;
- Владеене на английски език.(предимство).

За повече информация и кандидатстване посетете Jobs.bg

 

Търсене