Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16

Кариера в НПО

Социален работник за работа със семейства

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
07 януари 2019
Валидна до:
14 януари 2019
Сфера на дейност:
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България” е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Организацията управлява Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/. С цел попълване на екипа се търси СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА. Месторабота София.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- отговаря за информиране, консултиране и насочване на родители и близки на децата-потребители на ЦСРИ, както и на други семейства в затруднено положение;
- отговаря за диагностициране ресурсите и нуждите на семействата и изготвяне на план работа;
- отговаря за разработване и прилагане на дейности и програми за психо-социална подкрепа на клиенти (родители, членове на разширените семейства);
- участва в набирането на нови клиенти за ЦСРИ;
- организиране и фасилитиране на различни активности по посока намаляване на социалната изолация и повишаване качеството на живот на семействата от целевата група;
- придружаване на клиенти в различни обществени институции и осъществяване на медиация и застъпничество за правата им при различни казуси;
- мобилна работа и регулярни посещения в домовете на клиентите;
- посредничество за предоставяне на допълнителни услуги;
- водене на необходимата документация и отчетност за мобилна работа;

ИЗИСКВАНИЯ:
- образование: специалист, бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. хуманитарни специалности.
- опит в социална работа;
- специални умения: компютърна грамотност; владеене на английски език е предимство.
- отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
- справяне в кризисни ситуации и с работа под напрежение;
- позитивна нагласа за работа с уязвими общности, работа с деца и семейства в риск;
- наблюдателност и способности за индивидуален подход към клиентите;
- познания за спецификата и подходите на социална работа с различни типове клиенти;
- познаване и умения за прилагане на нормативната рамка, свързана със закрилата на детето и социалната работа, както и други нормативни актове, имащи отношение към изпълнение на преките задължения;
- шофьорска книжка
- опит в работата с деца в кризисни ситуации и/или със специфични потребности (предимство).

За повече информация и кандидатстване посетете Jobs.bg.


 

Търсене